עצירת מעקב המוני, הגנת המידע האישי וחושפי שחיתיות

Petition geschlossen.

עצירת מעקב המוני, הגנת המידע האישי וחושפי שחיתיות

Diese Petition hat 59.871 Unterschriften erreicht

Anke Domscheit-Berg hat diese Petition an מרטין שולץ (נשיא הפרלמנט האירופי) und gestartet.

אנחנו האזרחים מודעים לכך שהיננו נתונים תחת מעקב המוני וכולל. זכויותינו הבסיסיות מופרות. אנחנו דורשים שוועדת חקירה תוקם ע"י הפרלמנט האירופי על מנת לספק מידע על שערורית המעקב ההמוני אחרי אזרחי האיחוד האירופי. אנחנו דורשים איסור מוחלט של העברת מידע המשתמש של אזרחי האיחוד האירופי לסוכנויות ביון זרות. על איסור זה להיות תקף גם למעקב אחר אזרחי מדינות החברות באיחוד האירופי ע"י חברות אחרות באיחוד. אנחנו דורשים מהאיחוד ליזום הסכם בינלאומי להפסקת המעקב וכמו כן להגנה משפטית של חושפי שחיתויות ברחבי אירופה. זאת על מנת להבטיח שהפרות עתידיות של זכויות בסיס יוכלו להיחשף ולקבל טיפול הולם.

English

Français

Deutsch

Italiano

Nederlands

Eesti

Íslenskur

Español

Petition geschlossen.

Diese Petition hat 59.871 Unterschriften erreicht