Прогласување на планината Беласица за национален парк

Прогласување на планината Беласица за национален парк

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Црвена Младина started this petition to Црвена Младина

Планината Беласица е една од најубавите планини во Р.Македонија која изобилува со огромен број на природни убавини . Исто така во планината  Беласица живеат ендемски видови на животни и растенија .  Оваа петиција ја започнавме затоа што некои нечени луѓе со намера за профит и моќ ја уништуваат планината за свои лични интереси . Сечата на дрва е еден од најголемите проблеми со кои се соочува планината Беласица , истата е неконтролирана од страна на шумарите , со оваа сеча под ризик се и изворите за вода кои им служат на голем дел од жителите во подпланинските населени места . Проблем е и градењето на одредени објекти кои ја уништуваат природата . Затоа подржете ја инцијативата за прогласување на Беласица за национален парк , да ги сопреме нечените и да го развиеме туризмот . 
 
 

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!