Petition Closed

За изкуствени неравности в София, отговарящи на наредбите

This petition had 334 supporters


Столична община сама си постави 3 годишен срок да премахне или преустрои всички леглани полицаи, които не отговарят на приетата от нея наредба " НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ". Е срокът изтече преди почти 2 години, а всеки един столичанин и гост на града все още лети и подскача с автомобилът си по улиците на София! Моля ви, умолявам ви, хора от София, България и всички галактики нека с тази петиция напомним на общината, че законите трябва да се спазват от всички, дори и от нея!Today: Iliana is counting on you

Iliana Kuburova needs your help with “Столична община : За изкуствени неравности в София, отговарящи на наредбите”. Join Iliana and 333 supporters today.