ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Призови ЕС да намери решение за глобалната жилищна криза. #home4all

ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Призови ЕС да намери решение за глобалната жилищна криза. #home4all

0 have signed. Let’s get to 7,500!


BG, DE, EN, FRHUN, ITPL, RO, SK, SP

Какво ще е бъдещето на нашите деца?
До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия.

Подписвайки настоящата петиция, ти призоваваш ЕС да подкрепи достъпа до адекватни жилища на всеки човек, особено на младите хора и семейства. Всеки заслужава достоен дом!

Предизвикателствата от бързо разрастващата се пандемия COVID-19, са още една неотложна причина да се гарантира, че хората имат право на достойни жилища, за да защитят своето здраве и това на семействата си.

Днес в Европа младите хора не могат да си позволят да наемат жилище  в големите градове; все повече нараства броят на семействата, които не могат да си позволят отопление и климатизация. В световен мащаб повече от половината от градското население живее в бедните квартали. Хората са принудени да стоят в дома си, за да се предпазят от коронавирус, затова в настоящата пандемия адекватните жилищни условия са въпрос на оцеляване. 

Домът сега е по-важен от всякога и Европейският съюз трябва да играе роля в това.
Присъедини се към Habitat for Humanity и призови Европейския съюз към:

·     Приоритизиране на осигуряването на достъпни жилища през следващия бюджетен период 2021–2027, особено за държавите от Глобалния Юг.

·     Увеличаване на финансирането за обновяване на бедните квартали и достъпа до вода и канализация, за да се защити обществото от разпространението на болести и зарази.

·     Преодоляване на енергийната бедност в рамките на Европейската зелена сделка с конкретни финансови мерки.

Не забравяй да потвърдиш подписа си на получения имейл. Имай предвид, че може да e разпознат като спам.

Ситуация

Много страни все още не са подготвени и не са способни да посрещнат нарастващите жилищни нужди  в градовете. Очакваното увеличение на населението в световен мащаб означава, че до 2030 година 2 милиарда души ще се нуждаят от адекватни жилища. Това представлява безпрецедентно предизвикателство за жилищния сектор.

Без достъп до адекватни жилища и земя, все повече и повече семейства са изложени на риск от бедност и несигурност. Настоящата пандемия от коронавирус подчерта важността на жилището, като средство за защита от смъртоносни болести. Домът се превърна в най-сигурното място, но той не е достъпен за всеки. 

Habitat for Humanity работи за достъпа до достойно жилище, защото това е фундаментално за личността и семейството, за обществото, в което живеем, както и за икономиката, от която всички ние сме част.

Партньорски организации:

Habitat for Humanity International EMEA
Habitat for Humanity Bulgaria