Petition Closed

Зголемување на бројот на ваучери за ИВФ од 3 на 5

This petition had 609 supporters


Оваа петиција е со цел да издејствуваме бројот на ваучери за асистирано оплодување да се зголеми од постоечките 3 на најмалце 5 ваучери за прво дете. Голем е бројот на пареви кај кои е потребно повеќе од 3 обиди за ин-витро оплудување. Исто така бараме:
 - терапијата која не ја покрива ваучерот да влезе на позитивната листа на лекови.

- редовно располагање со реагенси за хормони и микробиолошки брисеви.

- терапијата за лекување на машка неплодност да биди на позитивна листа и да биде достапна и во нашата земја, во 99% oд случаевите се увезува од соседните земји па и подалеку

- во државните клиника да се набави опрема за замрзнување на сперма, како и на ембриони бидејќи плаќаме и по неколку стотици евра годишно по приватните

 Today: Вештачко is counting on you

Вештачко Оплодување needs your help with “Министерство за здравство: Зголемување на бројот на ваучери за ИВФ од 3 на 5”. Join Вештачко and 608 supporters today.