Пътека за уреждане статута на хората без документи в България

Пътека за уреждане статута на хората без документи в България

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Center for Legal Aid - Voice in Bulgaria started this petition to Петиция до законодателните власти в България

Хората без документи в България са навсякъде сред нас. Те са в нашите квартали, училища, семейства, в автобуса или в магазина. Те са чужди граждани, загубили по една или друга причина законното право да са тук.

Колко са те? Според информация на Министерството на вътрешните работи, към м. юни 2019г., около 900 чужденци, пребиваващи в страната, са били регистрирани като недокументирани. Реалният им брой е вероятно по-голям.

Откъде са? От голям брой държави: Армения, Афганистан, Иран, Камерун, Русия, Сирия, и много други. Някои от тях са дошли да търсят закрила като бежанци, получили са отказ, но въпреки това не могат да се върнат в страните си на произход. Други са родени или израснали тук. Немалко от тях имат семейства и деца -  български граждани, но това не е достатъчно за нашите власти, за да им предоставят право на пребиваване.

Какво означава да си човек без документи в България? Не можеш да работиш законно, не можеш да наемеш квартира, не можеш да отидеш на лекар, не можеш да шофираш или да учиш. Не можеш дори да се ожениш или да се запишеш като родител в акта за раждане на собственото си дете. Разчиташ на добрата воля на приятели да ти помагат да преживяваш и живееш на ръба, извън системата и в постоянен страх и напрежение.

Какво може да се направи? В мнозинството държави в Европа, а и извън нея, съществуват законодателни механизми, чрез които този проблем да бъде разрешен. Те предоставят възможност на хората, които са пребивавали в страната без документи за период от поне няколко години, не са нарушавали закона, създали са трайни лични и социални връзки, работили са и са се интегрирали в обществото, да кандидатстват за право на пребиваване. В България такива законодателни пътеки липсват. Затова ние апелираме към законодателните власти да обсъдят и приемат законови разпоредби, които да дадат възможност на тези хора наистина да станат пълноценни членове на обществото и да допринасят към него, което е и мечтата на всеки от тях. В коалиция с други неправителствени организации и юристи разработихме конкретни текстове към Закона за чужденците в Р. България, които можете да прочетете тук, заедно с подробно описание на проблема и обосновка.

Какво можете да направите ВИЕ сега? Подпишете тази петиция и я споделете!

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ- ОТ НАС ЗАВИСИ!

Благодарим Ви!

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!