Αλλαγή λογοτύπου 200 ετών εκ της ελληνικής επαναστάσεως

0 have signed. Let’s get to 7,500!


Αιτούμεθα την αλλαγή του λογοτύπου δια τον εορτασμό των 200 ετών εκ της επαναστάσεως με την προσθήκη του ελληνορθόδοξου σταυρού σε αυτό και χρήση κυανόλευκων χρωμάτων, συμβόλων του Ελληνισμού. Παράδειγμα: https://imgur.com/a/dnc3RZz