Ağva ülkemizin cennet bir köşesidir, kıymayın ona!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Turizm cenneti Ağva'nın 1.derecede doğal ve arkeolojik sit alanı olan Bayraklı Tepe'nin, 3. derece arkeolojik sit alanına dönüştürülerek imara açılması istenmektedir.

İstanbul'un en eski arkeolojik buluntu yerlerinden (MÖ.12.000- MÖ.6.000) biri olan söz konusu, denizin hemen kenarındaki bu pitoresk alan yapılaşmaya açıldığında bilim, insanlık ve Ağva adına telafisi mümkün olmayacak bir zarara sebebiyet verilmiş olacak.

Bu nedenle söz konusu miras alandaki mevcut 1. derece arkeolojik sit alanı  vasfının, kişiler menfaatine değil de kamunun/insanlığın menfaati doğrultusunda devamı gerekmektedir.

 Desteğinizi saygıyla dilerim.