Petition Closed

Javno pismo upućeno Hrvatskom društvu likovnih umjetnika

This petition had 172 supporters


Javno pismo upućeno Hrvatskom društvu likovnih umjetnika

Antagonizam kao koncept 32.Salona mladih

 

 

Potaknuti kustoskim pozivom na izlaganje na 32. Salonu mladih, smatramo kako je potrebno otvoriti komunikaciju s Društvom hrvatskih likovnih umjetnika, kolegama i širom javnosti kako bi se javno raspravile nejasnoće koje su se pojavile kao i pitanje netransparentnog rada ove javne ustanove. Želimo podsjetiti na neke glavne odredbe kojima se HDLU vodi i ukazati na nepravilnosti u radu te samoorganizirane Institucije umjetnika/ca koja trenutačno ne poštuje vlastiti Statut (*1) niti podupire svoje članstvo čime se udaljava od svoje osnovne misije. Podsjećam, prema važećem Statutu (*2)(opće odredbe, članak 9.) HDLU ima zadatak

- da razvija, potiče i promiče hrvatsku likovnu umjetnost i da se zalaže za raznolik i kontinuirani napredak hrvatske likovne umjetnosti

 - da potiče suvremeno likovno stvaralaštvo i vrednovanje hrvatske likovne umjetnosti

- da unapređuje i štiti slobodu likovnog stvaralaštva i djelovanja

Ili prema prijedlogu nacrta novog Statuta (*3)(opće odredbe, članak 9.), prema kojem HDLU za cilj ima

- razvijanje, poticanje, unapređivanje i promicanje likovne i multimedijske umjetnosti,

- trajno utjecanje na oblikovanje kulturne politike Republike Hrvatske, županija i gradova u kojima djeluju njezini članovi (…),  prezentaciju i položaj likovnoga i multimedijskog stvaralaštva (…)

- zalaganje za raznolik i stalan napredak, organizaciju i prezentaciju hrvatske likovne i multimedijske umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu,

-  unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i djelovanja te položaja likovnih i multimedijskih umjetnika u društvu.

 

Objavljeni kustoski koncept te natječaj za izlaganje na 32. Salonu mladih u HDLU s nerazumijevanjem pluralističkih strujanja u suvremenoj umjetnosti binarno razdvaja umjetničke prakse na takozvanu “trendovsku pomodnost” i “izvornu suvremenu umjetnost”, što je problematično iz više aspekata. Riječ je o terminologiji koja je teorijski neutemeljena i neartukulirana te se stoga postavlja pitanje kako je moguće da je HDLU te prazne termine odobrio kao legitimni kustoski koncept? Također, postavlja se pitanje koji su članovi odbora odlučivali o izboru ovogodišnjeg koncepta?

Poznavajući iz drugih medija (internet i tiskani mediji) nesposobnost autora koncepcije da podastre argumentiranu kritiku, pokušavajući je nadomjestiti upotrebom termina poput „bijeda, iritacija, mediokritetstvo“, i njegovo stalno inzistiranje na prevaziđenim konceptima kao što su “métier”, “bezinteresno sviđanje” i drugi u 20.stoljeću osporeni koncepti, iza tih kvazi termina kojima se služi krije se podjela suvremene umjetničke produkcije prema medijima na (figurativno) slikarstvo i “ostalo”. Kao članovi HDLU-a izražavamo svoju zabrinutost, te kustoski koncept kojeg je HDLU bez javnog natječaja (!) odabrao, stavljamo na javnu raspravu te apeliramo na preispitivanje takve odluke. Ovako slaba artikulacija koja ne barata osnovnim terminima teorije suvremene umjestnosti ne predstavlja adekvatan i prihvatljiv okvir i kontekst za izlaganje radova. Također, takva koncepcija ne može biti temelj na osnovu koga će najmlađa generacija umjetnika/ca, buduće članstvo ove Institucije, prvi put izlagati svoje radove na institucionalnoj razini.

Ovom prilikom podsjećam na članak 13. Statuta (*4) HDLU-a koji članovima omogućuje da

-       od HDLU-a traži zaštitu ako je ugroženo njegovo likovno djelo i stvaranje, strukovno javno djelovanje te autorska i moralna prava prema tom radu, odnosno njegov strukovni ugled

Te upozoravam na stavak 7.članka 13 prijedloga novog Statuta (*5) dužnost kojim se određuje uloga i dužnost pravno-administrativne službe HDLU-a:

-          zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci.

 

Statutom (*6) HDLU-a jasno je navedeno da HDLU štiti interese i da svojim likovnim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem promiče HDLU i hrvatsku likovnu kulturu. Obzirom da je kustos 32.Salona mladih odabran bez natječaja, kao članovi HDLUa, smatramo da ovaj koncept ukazuje da HDLU tako pokazuje da se zalaže za koncept baziran na antagonizmu, na inzistiranju da se uz prakse koje autor koncepta smatra vrijednim prokažu i one koje spomenuti smatra bezvrijednima, što ima temelj u suštom nepoznavanju područja o kojem se govori te da se kosi sa Statutom (*7) ove Institucije. 

 

Uz ovako problematičan stav HDLU-a nemojmo ispustiti iz vida činjenicu da je za sudjelovanje na Salonu potrebno uplatiti kotizaciju od 50kn, a tome treba pribrojiti uplate od 1640 (*8) članarina, u iznosu 200kn, zatim uplate za izdavanje potvrde o članstvu koje iznose 30kn te prihode od problematične komercijalizacije tog prostora koji se iznajmljuje kako političkim strankama tako i privatnim tvrtkama zbog čega se i trajanja izložbi skraćuju!

Postavlja se pitanje o  transparentnosti prihoda HDLU-a i da li se taj novac dalje redistribuira u umjetničku proizvodnju.

Članstvo svojim djelovanjem i financiranjem HDLU-a, ima pravo legitimno sudjelovati u djelovanju Institucije. Uz samu aktivnost članova, koje ovim putem pozivam da konkretno doprinesu daljnjem razvoju situacije, smatramo da HDLU mora omogućiti prostor za komunikaciju, pronaći načine da unutar stukture omogući članovima jasnije i direktnije djelovanje kako bismo zajedno stvorili zajednicu umjetnika koja doista “razvija, potiče i promiče hrvatsku likovnu umjetnost i da se zalaže za raznolik i kontinuirani napredak hrvatske likovne umjetnosti“, kako se i navodi u samom Statutu (*9) HDLU-a.

 

Molimo očitovanje po gore navedenim stavkama.

 

 

 

 

Dina Rončević,

28.2.2014

 

 

 

Supotpisnici :

                                                                                                                                                Alem Korkut, umjetnik, član HDLU-a                                                                  

 

Alen Mušić                                                                       

Ana Čveljo, likovna kritičarka

Ana Dana Beroš, arhitektica                                     

Ana Hercigonja Gutschy, umjetnica

Ana Hušman, umjetnica, članica HDLU-a                                                                           

Ana Kovačić, kustosica, Galerija Miroslav Kraljević

Ana Kovačić, umjetnica

Ana Kršinić Lozica, znanstvena asistentica, Muzej arhitekture HAZU

Ana Kutlesa, kustosica, BLOK                                                   

Ana Kuzmanić, umjetnica, članica HDLU-a                                                                         

Ana Lozica, umjetnica, članica HDLU-a

Ana Mirilović                                                                   

Ana Petrović                                                    

Ana Ratković                                                                   

Ana Škegro                                                                      

Ana Vuzdarić, umjetnica                                                                           

Ana Zubak, umjetnica

Andrea Zrno                     

Andrej Mirčev

Andreja Kulunčić, umjetnica, članica HDLU-a

Andrija Pernar, galerija Inkubator

Anita Šurkić, umjetnica                               

Antonija Veljačić                                            

Antonio Kiselić                                                               

Anja Mirić                                                                         

Azra Svedruzic                                                                               

Bella Rupena                                                                   

Bojan Krištofić, likovni kritičar                                                  

Boris Bakal

Božena Končić Badurina, umjetnica, članica HDLU-a                                     

Božidar Jurjević                                                              

Dajna Mišurac                                                                

Dalibor Kiseljak, umjetnik, član HDLU-a

Damir Sobota, umjetnik, član HDLU-a

Damir Sokić  

Danica M.Jurišić

 

Darko Fritz, umjetnik, član HDLU-a

Davor Konjikusic                                            

Davorin Trobić                                                                

Dejan Gotić                                      

Dina Karadžić, umjetnica, članica HDLU-a                                                           

Domagoj Gračan, umjetnik

Dora Đurkesac                                                                               

Dora Tomić                                                       

Doris Popović                                                                  

Draško Ivezić                                                                   

Dunja Janković, članica HDLU-a  Zagreb i HDLU-a Rijeka                                

Dunja Nekić                                                                     

Duško Abramušić                                                                          

Edita Slunjski

Elvis Krstulović, Fokus Grupa, član HDLU-a                                                      

Ena Jurov                                                          

Evelina Turković, likovna kritičarka i kustosica

Felipe Huerta

Gabrijela Rukelj, umjetnica

Goran Rončević                                                                             

Goran Škofić                                                                   

Gordana Bralić

Hana Miletic                                                                    

Hrvoje Dumančić                                                                          

Hrvoje Hiršl, umjetnik, član HDLU-a

Hrvoje Mitrov, umjetnik, član HDLU-a

Hrvojka Begović                                                             

Hrvoslava Brkušić                                                          

Igor Ruf                                                                             

Irena Borić, kustosica

Irena Solenički, povjesničarka umjetnosti                                                          

Iva Divić

Iva Haramina                                                                   

Iva Kovač, Fokus Grupa, članica HDLU-a

Iva Meštrović                                                                  

Iva Prosoli                                                                        

Iva Rada Janković, viša kustosica, MSU                                               

Iva-Matija Bitanga                                                                        

Ivan Dorotić                                     

Ivan Dujmušić, umjetnik, član HDLU-a

Ivan Klisurić, umjetnik

Ivan Kraljević                                                                   

Ivan Latin, umjetnik                                                                     

Ivan Marušić Klif                                                                            

Ivan Prerad                                                                      

Ivan Tudek                                       

Ivana Anić                                                                        

Ivana Anić, povjesničarka umjetnosti

Ivana Armanini, umjetnica, članica HDLU-a

Ivana Hanaček, kustosica, BLOK                                                                      

Ivana Jelavić                                                                    

Ivana Meštrov, udruga za suvremene umjetničke prakse                                     

Ivana Miloglav Ivanković                                                            

Ivana Pipal, umjetnica                                                 

Ivana Rončević                                                               

Ivana Tkalčić

Ivana Vratarić, umjetnica                                                          

Ivica Kiš

Ivona Kudelić                                                  

Jadranka Pintarić, odnosi s javnošću, MSU

Jana Peršić, novinarka

Janka Vukmir                                                                  

Jasenko Rasol, umjetnik, član HDLU-a

Jasmina Fučkan                                              

Jelena Mayer                                                                  

Jelena Pašić, povjesničarka umjetnosti

Jelena Pavlinušić                                                                           

Jerko Macura   

Josip Horvat, umjetnik

Josipa Bubaš, umjetnica

Josipa Lulić                                                                       

Juraj Buković                                                                   

Karla Pudar, kustosica

Kata Mijatović, umjetnica, članica HDLU-a                                                         

Katarina Pavić                                                                 

Katarina Pejović, dramaturginja

Katrin Novaković                                                           

Koraljka Polacek                                                                            

Koraljka Vlajo                                                                                 

Krešimira Gojanović, umjetnica, članica HDLU-a                                               

Kristina Marić                                                                  

Ksenija Kordić                                                                 

Lada Cukar                                                                       

Lana Beović

Lana Lovrenčić, povjesničarka umjetnosti                                                         

Lana Zagorščak                                                               

Lea Anić                                                                            

Lea Vene, kustosica, GMK

Leila Topić, kustosica, MSU                                       

Lena Kramarić                                 

Leon Lučev                                                                      

Lidija Georgijević-Špiler                                                                                                    

Lina Rica, umjetnica                                                                     

 

Livio Rajh, Uumjetnik, član HDLU-a

Luana Lojić                                                                       

Ljerka Njers, umjetnica, članica HDLU-a                                                           

Ljerka Rajko

Ljiljana Mihaljevic                                                                         

Magdalena Došen                                                                        

Magdalena Pederin, umjetnica, članica HDLU-a

Maja Hodošček, umjetnica i kustosica CCA Celje                                                             

Maja Markovic                                                                               

 

Maria Curčić

Marija Ančić, umjetnica, članica HDLU-a

Marija Borovičkić, povjesničarka umjetnosti                                                      

Marija Butirić                                                                  

Marija Katalinić, teoretičarka

Marija Knezić                                                                                  

Marija Mikulić Bošnjak                                                                               

Marija Škrobo, mag.educ art, članica HDLU-a Osijek                                                     

Marijan Crtalić, umjetnik, član HDLU-a

Marijana Bavčević                                                                        

Marijana Rimanić, radnica u kulturi        

Marina Drobnjaković                    

Marina Mesar, umjetnica, članica HDLU-a                                                         

Marina Mihić

Mario Cvjetković

Mario Kolarić                                                                   

Mario Krištofić, umjetnik, član HDLU-a                                                               

Mario Matoković                                                                          

Mario Romoda, umjetnik

Marko Ercegović, umjetnik, član HDLU-a

Marko Golub, likovni kritičar i kustos

Marko Lokas                                                                   

Marko Marković, umjetnik, član HULU-a, Split

Marko Tadić                                                                    

Marko Vojnić Gin, umjetnik, član HDLU-a

Marta Kiš, kustosica, kultura promjene SC

Martina Kontošić, samostalna kustosica

Martina Meštrović                                                                       

Martina Zelenika, članica HDLU-a

Maša Poljanec                                

Matej Bođanac                                                              

Matej Bosnić                                                                   

Matija Drozdek                                                                              

Matija Kralj, umjetnik, član HDLU Rijeka

Matija Turčić                                                                                   

Mejra Mujičić

Mihael Giba, multimedijalni umjetnik                                                                 

Milijana Babić, umjetnica, članica HDLU-a

Mirna Petrović                                                                                               

Morana Matković, kustosica                                                                    

Nadica Eichhorn

Nadja Jovanović                                                                            

Nataša Bodrožić, udruga za suvremene umjetničke prakse

Nataša Held

Nataša Kadin, kustosica                                                             

Nataša Šuković                                                               

Neli Ružić, umjetnica, članica HULU-a Split                                                      

Neven Petrović                                                                             

Nicole Hewitt                                                                                 

Nikolina Butorac, umjetnica                                                     

Nikolina Zanetti                                                                         &nToday: Roncevic is counting on you

Roncevic Dina needs your help with “Članovi HDLU-a, stručna i šira javnost: Javno pismo upućeno Hrvatskom društvu likovnih umjetnika”. Join Roncevic and 171 supporters today.