Petition Closed

Ütleme "EI" kahjulikule piirilepingule

This petition had 433 supporters


English: http://svaboda555.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

Tänased valitsevad erakonnad plaanivad täiesti põhjendamatult ja põhimõttelagedalt sõlmida Venemaaga uut piirilepingut tingimustel ja sõnastuses, mis on karjuvas vastuolus Eesti põhiseadusega. Rääkimata asajolust, et sellega antaks juriidiliselt Venemaale  t i n g i m u s t e t a  üle  2321 km2  Eesti Vabariigi õiguslikku territooriumi. Vähimatki vastu saamata,  see tähendab - TASUTA!

Tegu umbes Luksemburgi riigi suuruse territooriumiga. Mis kõige härivam:

1) alade saatuse otsustamiseks  pole korraldatud referendumit Petserimaa elanike (neist suur osa on etnograafiliselt eestlaste hulka kuuluvad setud) seas, nagu on tavaks rahvusvahelises praktikas.

2) Samuti pole küsitud Eesti elanike arvamust referendumil (näiteks oli "Foorum"i saate põhjal 87% inimesi piirilepingu vastu: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=138698 )

3) Niisiis eiratakse korraga rahvahääletust (mis oleks demokraatiale kohane), rikutakse rahvusvahelise õiguse tavasid ja lõpuks põhiseadust. Paljude arvates saab Eestist sellise lepingu järel uustekkeline riik (loodud 1991). Mis tähendab, et Venemaa asub oma propagandas tõenäoliselt uuesti nõudma kodakondsust Eesti "hallipassi" kandjaile kui ka teise riigikeele kehtestamist.

 

Mis puudutab lepingu juriidilst külge, siis auväärne hr Mälksoo ise on kirjutanud oma teadusartiklis, et "Eesti positsioon on olnud 1992.aastast muutumatu"

[s.o. uut piirilepingut sõlmitakse üksnes, kui Tartu rahu muudatust, kuna Tartu rahu on tänini kehtiv leping - riigi aluslepinguna ei saa seda Viini konventsiooni järgi eirata; ka 2005.a. lepingu preambulas sisalduv viide polnud Venemaale kuidagi siduv - tegu on lihtsalt Moskva sooviga Eesti ajalugu väänata; Mälksoo artikkel http://www.juridicainternational.eu/?id=12628]  

Seejuures on Välisministeerium minister Paet'i juhtimisel ise 2005. aastal, pärast eelmise lepingu läbikukkumist kinnitanud, et nende seisukoht jääb muutumatuks, kuna pole enam millegi üle läbi rääkida. Nüüd on aga lubadustest taganetud ja  Eesti pool on äraandlikult meie põhiseadusega nõutavast viitest loobunud - seda ilma ühegi põhjuse, Venemaa-poolse kompensatsiooni või poliitika muutuseta.

 

 

Kui Sa leiad, et selliste tingimustega leping pole kindlasti Eesti parimates huvides, siis toeta petitsiooni ning arvuta, kui suure tükikese Eestimaa eest sellega seisnud oled.Today: Mihkel is counting on you

Mihkel Langebraun needs your help with “Ütleme "EI" kahjulikule piirilepingule”. Join Mihkel and 432 supporters today.