Ümraniye Bakımevindeki sorunların çözülmesinin vakti gelmedi mi?

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Can,

Ümraniye Bakımevinde ve ilçe genelinde ihmal ve kötü koşullardan dolayı oluşan hayvan ölümlerinin engellenmesini istiyoruz.

Ümraniye bakımevinde ve ilçe sınırları içinde aşağıda madde madde belirttiğimiz sorunlardan dolayı hayvan ölümleri olmakta ve yeterli sayıda sahiplendirme yapılamamaktadır. Bakımevinde hayvanlar pis ve kalabalık kafeslerde, mikrobik ortamdan, hastalıktan, yazın kavurucu sıcaktan, kışın dondurucu soğuktan, kimi zaman birbirini yaralayıp, hatta parçalayıp ıstırap içinde ölmektedirler.

Bu ölümleri engellemek ve sahiplendirmeleri artırmak için sorun ve çözümleri içeren durum raporumuz liste halinde bilgilerinize sunulmuştur.

Mevcut Durum:  Isırma şikayetiyle alınan köpeklerin tutulduğu karantina alanı oldukça kötü bir haldedir. Kafesler bir hayvanın ancak kendi etrafında dönebileceği büyüklüktedir; kısaca kafesin içine sadece kendisi, mama ve su kabı sığabilmektedir. Hayvan aynı ortamda hem yemek yemekte, hem tuvalet ihtiyacını gidermekte, hem de uyumaktadır. Bir hayvanın burada karantina nedeniyle minimum 10 gün kalacağı hesap edilirse ruh sağlığı yerinde olan bir hayvanın bile o kafesten ruh sağlığını kaybetmiş bir şekilde çıkacağı kesindir. Hayvanlar bu kafeslerde yazın kavurucu sıcağa, kışın dondurucu soğuğa maruzdurlar bu da hastalanma ve dolayısıyla ölümleri artırmaktadır.

Çözüm Önerimiz: Acilen bu alan baştan aşağı yenilenmelidir. Hayvanların etolojik yapılarına uygun bir karantina alanı oluşturulmalıdır.

Mevcut Durum:  Hayvanların bulunduğu kafeslerin zemini fayanstır. Fayans zemin sadece orada çalışan işçilerin çalışmasını kolaylaştıran bir zemin yapısıdır. Köpeklerin etolojik yapılarına uygun değildir. Dar kafeslerde harekette fazla edemediklerinden, özellikle kışın dondurucu soğukta, yıkama esnasında bir de buz gibi suyla ıslandıklarında donma, hastalanma ve dolayısıyla ölüm oranları yükseltmektedir.

Çözüm Önerimiz: Kafeslerdeki zemin yapısı köpeklerin doğasına uygun hale getirilmeli, kafeslere ısıtma sistemi yerleştirilmelidir. Kafeslerdeki iç ve dış bölümler arasındaki eksik ve eski kapılar tamamlanmalı ve yenilenmelidir.

Mevcut Durum:  Bakımevi arazisi oldukça büyük olduğu halde, kafesler bir noktada yığılmıştır. Arazinin yan ve üst kısmı tamamen boştadır ve hayvanlar buna rağmen eski, dar ve fayans zeminde sıkış sıkış tutulmaktadır. Yaşlı ve sakat hayvanlar için yasa gereği olan yaşam alanları da bulunmamaktadır.

Çözüm Önerimiz: Bakımevi yan ve üst kısma doğru genişletilmeli ve özellikle yaşlı ve mağdur durumda olan hayvanların geri kalan ömürlerini geçirebilecekleri bahçeli, kulübeli alanlar oluşturulmalıdır. Bu sayede kafes yoğunluğu nedeniyle hastalıktan, mikroptan ve kavga, yaralanma, ısırılma nedeniyle olan ölümler engellenecektir.

Mevcut Durum:  Kediler için yapılan oda ve içindeki kafes sistemi nedeniyle hayvanlar yeterince temiz hava ve günışığı almamaktadır. Daracık kafeslerde hayvanlar yazın sıcaktan içerde bunalmaktadır, kışın ise soğuktan donmaktadır. Temiz hava imkanı kısıtlı olduğundan hastalıklar kediler arasında hızla yayılmakta ve toplu ölümler kaçınılmaz olmaktadır. Bu oda köpek kafeslerinin hemen yanındadır ve kediler için oldukça stresli bir alandır. Barınakta birçok kedi kaçırma olayı olmuştur ve panik halinde kaçan kedilerinin köpek kafeslerine girmesi ve ölmesi oldukça mümkündür.

Çözüm Önerimiz: Kediler için bakımevinin yan kısmında, onların etolojik yapılarına uygun, daha geniş ve sağlıklı bir bakım alanı oluşturulmalıdır.

Mevcut Durum:  Bakımevinde cumartesi günleri veteriner hekim yoktur. Bu yüzden tedavisi devam eden hayvanların tedavileri yarım kalıyor, acil vakalara müdahale edilmiyor, ziyaretçi alınmıyor, sahiplendirme yapılmıyor. Cumartesi ve Pazar günleri çalışan insanların ziyaret ve sahiplenme yapabilecekleri zamanlardır. Ziyarete gelen birçok kişi içeriye giremediğinden dolayı kapıdan geri dönmektedir.

Çözüm Önerimiz: Acilen cumartesi günleri de veteriner hekimler çalışmaya başlamalıdır. Bu sayede hem hayvanların tedavileri yarım kalmaz, acil vakalara müdahale edilebilir ve ziyaretçiler bakımevine alınarak sahiplenme oranları artırılır.

Mevcut Durum:  Sahiplendirilme neredeyse hiç yapılmamaktadır. Özellikle yavrular kısırlaştırılacakları 6. aylarına kadar kafeste bekletilmeye çalışılmaktadır. Oysaki bu hayvanların hiç biri o kadar süre bakımevinde sağ kalamamaktadır. Mikrop ve hastalıklardan dolayı acı içinde ölmektedirler.

Çözüm Önerimiz: Sahiplendirilmelerin hız kazanması için bakımevi yönetimin gönüllülerle iş birliği yapması, resim çekilmesine izin vermesi gerekmektedir. 5199 sayılı yasa gereğince bakımevi yönetimi mevcut hayvanları resimlemeli ve belediyeye ait internet sitesinde ilan yayınlamalıdır.

Mevcut Durum:  Akşam saat 17: 00’den sonra bakımevinde veteriner hekim yok, toplama ekipleri de akşam 20: 00’ ye dek çalışıyor. Bu saatten sonra trafik kazası gibi acil vakalara müdahale edilmiyor dolayısıyla hayvanlar kendi kaderleri ile baş başa bırakılıyor.

Çözüm Önerimiz: 7 / 24 Nöbet usulü çalışmanın bakımevinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Mevcut Durum:  Veteriner hekimler bakımevinde kırıklı vakalarda teşhis - tedavi uygulayamıyorlar. Özel kliniklerden hizmet alımı yapılmıyor, İBB ile de her hangi bir anlaşmanız yok. İBB, Ümraniye Belediyesi ulaşımı sağlarlarsa biz tedavileri yaparız demesine rağmen Ümraniye Veteriner İşleri Müdürlüğünüz “araçlarımızı ilçe dışına çıkartamayız, İBB gelsin alsın” diyor. Kurumlar arası koordinasyonu sağlayamadığımızdan dolayı hayvanlar gene kaderleri ile baş başa kalıyorlar.

Çözüm Önerimiz: Veteriner hekimlerinizin yetersiz kaldığı durumlar için özel bir klinik ile hizmet alımı anlaşması yapılması gerekmektedir.

Mevcut Durum:  Hayvan severler yaralı, kısırlaştırılması gereken ya da mağdur durumdaki hayvanlar için bakımevinden yardım talep ettiğinde ekipler gitmemek için bin bir zorluk çıkartıyorlar ama vatandaştan şikâyet geldiğinde hemen harekete geçiyorlar.

Çözüm Önerimiz: Toplama ekiplerinin hayvan severlerle daha efektif bir iletişim kurabilmeleri için gerekli eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.

Mevcut Durum:  Toplama ekipleri yanlarında veteriner hekim olmadan narkotik ilaçlarla iğne atarak toplama yapıyorlar. Bunun yasa dışı bir uygulama olduğu kendilerine iletildiğinde ise “herkes böyle yapıyor” diyorlar. Çoğunluğun yanlış yapması, yanlışı doğru yapmaz!

Çözüm Önerimiz: Ekiplerin sahada çalışma yaparken yanlarında veteriner hekim olması gerekmektedir.

Mevcut Durum:  5199 sayılı yasa ihlali olmasına rağmen, vatandaştan şikâyet geldiğinde küpeli, kısır köpekleri bile topluyorlar ve aldıkları yere bırakmıyorlar. Gelen şikâyet ısırma şikâyeti ise her hangi bir aşı raporu talep etmeden hayvanları topluyorlar ve daracık kafeslere kapatıyorlar.

Çözüm Önerimiz: Isırma şikayeti olduğunda ısırılan kişi tarafından sunulan aşı raporu olmadan toplama yapılmamasını, ısırma vakası olmadan ( ve tabii yaralı vs değilse ) küpeli köpeklerin toplanmamasını, alınan köpeklerin işlemlerinin bitmesi sonrası alındıkları yere bırakılmasını ve alı konulan süre boyunca hayvanın etolojik yapısını bozmayacak bir ortamda tutulması gerekmektedir.

Mevcut Durum:  Bakımevinde efektif bir kayıt sistemi yok. Üzerinden birkaç hafta bile geçmiş olsa tedavi amaçlı teslim edilen, ekiplere aldırılan veya ekipler tarafından toplanan hayvanların akıbeti çoğu zaman takip edilemiyor.

Çözüm Önerimiz: Kayıt sisteminin en kısa zamanda güncellenmesini ve hayvan severlere şeffaf bir bilgi aktarımı sağlamasını talep ediyoruz.

Mevcut Durum:  Bakımevi çalışanları bilgi vermemek adına, telefon ile arayan herkese sürekli sonraki bir saatte aramasını talep ederek yıldırma politikası uyguluyorlar.

Çözüm Önerimiz: Tüm bakımevi çalışanlarının hayvan severlerle daha efektif bir iletişim kurabilmeleri için gerekli eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.

Mevcut Durum:  Yasa gereği olmasına rağmen hala halkı bilinçlendirmek adına billboard, el kitapçığı, el broşürü, okullarda ve diğer kurumlarda eğitim çalışmaları yok.

Çözüm Önerimiz: En kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz.

Mevcut Durum:  5199 sayılı hayvan hakları kanunu 2004 yılında çıkmasına ve besleme ve su odakları kurulması yasa gereği olmasına rağmen ilçe sınırlarında henüz beslenme noktaları kurulmamıştır.

Çözüm Önerimiz: En kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz.

5199 sayılı hayvan hakları kanunu gereğince yukarıda saydığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi değerlendirmenizi ve yapılacak çalışmalar hakkında tarafımızı 4982 bilgi edinme yasası ve 3071 sayılı yasa gereği bilgilendirmenizi arz ederim.