Özel Sağlık Sigortaları Biz Obezlere Çare Olsun! Coverage Of Obesity S. by Healt Insurance

Özel Sağlık Sigortaları Biz Obezlere Çare Olsun! Coverage Of Obesity S. by Healt Insurance

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.000.
200.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Türkiye Reasürans Kurumları ve tarafına Gözde Görgün bu kampanyayı başlattı

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre “ÖNLENEBİLİR ÖLÜM SEBEPLERİ ARASINDA SİGARADAN SONRA İKİNCİ SIRADA” yer almaktadır. Kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına sebep olmakta, kişilerin hayat kalitesi bozmakta ve MORBİD OBEZİTE(ÖLÜMCÜL ŞİŞMANLIK) bireylerin YAŞAM SÜRESİNİ KISALTMAKTADIR. 

Ülkemizde, gelişmekte olan ülkelerde de olduğu gibi “OBEZİTE GÖRÜLME SIKLIĞI” beklenenden DAHA HIZLA artmaktadır. Türk Toplumunda Obezite Görülme Sıklığı%30.3 (Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010) olarak bildirilmiştir ve bu oran toplumumuzun içinde bulunduğu durumun ciddiyetini göstermektedir.

Obezite, uzun dönemde sadece organlarımızı ve organ sistemlerimizi yıpratan ve Metabolizmamızı bozan bir hastalık olmakla kalmayıp, günlük hayatta – kısa vadede-birçok psikolojik problemlerin oluşmasına da sebep olmaktadır. Morbid Obezite (Ölümcül Şişmanlık) tedavisinde-faydası ispatlanmış-tek tedavi seçeneği “Bariatrik ve Metabolik Cerrahi” yöntemleridir. Kısa vadede günlük hayatın zorluklarını yenmekle beraber uzun vadede MorbidObezite (Ölümcül Şişmanlık) nedeni ile vücudumuzda oluşması muhtemel sağlık problemlerini %98’e varan oranlarda çözme sayesinde, sağlığımızı ve hayatımızı “geri kazanma şansı” vermektedir.

Yapılan araştırmalarda “Tip 2 Diyabet-yani Şeker Hastalığı-Görülme Sıklığı” açısından Türkiye, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada olduğu bildirilmektedir.Dünya Sağlık Örgütü tarafından“geleceğin en yaygın hastalıklarından” biri olacağını vurguladığı ŞEKER HASTALIĞI’nın ülkemizdeki artış hızı tüm dünyadakinden iki kat fazladır. Tip 2  Diyabet, yaşam kalitesini azaltan, pek çok organ ve organ sistemlerini etkileyen, erken ölüme neden olabilen ve sağlık harcamalarını belirgin olarak artıran bir hastalıktır. 

Ne yazık ki bu noktada yaşadığımız problemlerden biri bu cerrahilere ulaşma sıkıntısı bir diğeri de hayat kalitemizi yükseltmek ve SAĞLIĞIMIZI GERİ KAZANMAK için, satın aldığımız “özel sağlık sigortası poliçelerinin” OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ prosedürleri kapsamıyor olmasıdır.

Obezitenin en sık görüldüğü ülke olan Amerika’da (resmi rakamlara göre obezite sıklığı %34,3) standartları karşılaması durumunda “özel sağlık sigortası poliçeleri” Obezite ve Metabolizma Cerrahisi ameliyatlarını ödeme kapsamına alınmasına rağmen, Obezitenin en sık görüldüğü ilk on ülkeden biri olan Türkiye’deki “özel sağlık sigortası poliçeleri” sağlığımız için gerekli olan bu harcamaları kapsam dışı bırakmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi, belirlenen standartlara uygun olan “MorbidObezite” hastalarının ve bu hastalığın “ispatlanmış tek tedavi seçeneği” olan MorbidObezite ve Metabolik Cerrahi ameliyatlarının “özel sağlık sigortası poliçesi kapsamına alınması” DESTEĞİNİZE İHTİYAÇ DUYUYORUZ.

KAMPANYAMIZA VERECEĞİNİZ KATKI SAYESİNDE “DAHA SAĞLIKLI BİREYLER” hayatımıza devam etme şansına sahip olabiliriz. Kampanyamıza vereceğiniz destek için şimdiden teşekkürler.

-----------------------------------

COVERAGE OF OBESITY SURGERIES BY PRIVATE HEALTH INSURANCE

Obesity is the second most important cause of preventable deaths after smoking. Obesity triggers many health problems such as cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, certain types of cancer, respiratory system diseases, musculoskeletal system diseases, and affects the quality and duration of life negatively.

As in other countries, the incidence of obesity continues to increase in our country. In total, 30.3% (Turkey Nutrition and Health Survey 2010) isalso expressed as the ratio of the magnitude of the problem.

In addition to these health problems we have been experiencing in the long run, we also face many problems in daily life - in short spans; we are excluded from society, our daily life is getting harder, we are in a psychologically bad position. Bariatric and metabolic surgery is running for help at this point; in the short term, we overcome the difficulties of daily life. And in the long run it prevents all health problems. Thus we gain a chance to raise our life standards.

Through the metabolic surgery; we can also find a solution to the metabolic syndrome problem with type 2 diabetes in appropriate candidates. According to researches, over 20 years of age in Turkey, 13.7% of people have diabetes. Diabetes which; the World Health Organization emphasizes is one of the most common diseases of the future;  was described by the United Nations in 2006 as a serious epidemic chronic, complicated, costly and affecting public health. Diabetes is a disease that reduces quality of life, affects many parts of the body, can cause premature death, and significantly increases health expenditure.

Unfortunately, another problem that we have at that point is the need to reach these surgeons. The "private health insurance" we have purchased to raise our quality of life and control our health does not cover the expenses even in the institutions where it is agreed for to payment. In our country, insurance companies do not cover the expenses for bariatric and metabolic surgeries under any circumstances.

The most common obesity prevalence in the United States (DCD - 34,3%) includes obesity surgeons under certain standards (with a body mass index of 35-40 and accompanying co-morbid dieseases obesity, and also for the people who has BMI 40 and are morbid obese).

We also require private health insurances to cover bariatric and metabolic surgery, under certain standards; so that instead of taking advantage of our insurance because of our long term health problems, we can solve the source of the problem in a short time, and in this process we can have the chance to continue our life as healthy individuals both physically and psychologically. We ask that our private health insurances to consider this issue to be healthy in the long runas we do.

Thanks in advance for your support.

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.000.
200.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.