Özel rehabilitasyon merkezleri kamulaştırılsın

Özel rehabilitasyon merkezleri kamulaştırılsın

Başlama tarihi:
2 Nisan 2020
İmzalar: 2.066Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Rehabilitasyon merkezi mağduru aileler

KONU : REHABILITASYON MERKEZLERİNİN KAMULASTIRILMASI TEKLİFİ

REHABILITASYON MERKEZLERİ KAMULAŞTIRILSIN, DEVLETİN PARASI DEVLETİN KASASINDA KALSIN

Bizler özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocukların aileleriyiz.
Rehabilitasyon merkezlerine öğrencilerin aldığı eğitim karşılığında ödenen ücretlerin ne kadarı eğitim için harcanıyor? Bu soru her engelli çocuk ailesinin olduğu gibi tüm toplumun sorması gereken bir sorudur. Biz engelli çocukların aileleri olarak rehabilitasyon Merkezlerindeki bazı tüccar zihniyetli kurum sahipleriyle yıllardır mücadele ediyoruz. Birçok özel rehabilitasyon merkezi, eğitimci olmayan kişiler tarafından açıldı ve sadece kar zarar hesabıyla yönetiliyor. Devletimizin bu gidişe bir son vermesi için özel rehabilitasyon merkezlerinin kamulastirilmasi gündeme alınmalıdır. Kamulaştırma yapılması için aranan temel unsur kamu yararına veya devlet yararına kamulaştırma yapılması hususudur.
Rehabilitasyon merkezlerine yapılacak bir kamulaştırma hem kamu hem de devlet yararına olacaktır.
KAMU YARARI oluşturacak haller
1- Yürürlükteki haliyle rehabilitasyon merkezleri açma yetkisi verilirken yatırımcının eğitim düzeyine bakılmaz. Yani ilkokul mezunu bir işletmeci rehabilitasyon merkezi açıp yönetebilir. Hal böyle iken ülkemizdeki kurucu müdürlerin büyük bir bölümünün eğitim camiasından uzak olması, bu kurumların sadece ticarethane olarak görülmesine ve bu amaçla yönetilmesine sebebiyet vermiştir. Bu sebepten eğitim gören engelliler de hak ettikleri kaliteli eğitimi görememektedir.
2- Öğrencilerin eğitim göreceği kurumu seçme hakkı olduğundan şu an birçok rehabilitasyon merkezi : çeşitli vaad, promosyon hatta nakdi desteklerle velilerin kendilerini seçmesini sağlamaktadır. Bu durum, velinin kurumdaki eğitimin kalitesini sorgulamasına engel olmakta, engelli çocukların sömürülmesine neden olmaktadır.
3- Engelli bireyler, sadece mavzuattaki yükümlülükler ekseninde dizayn edilmiş kurumlarda, eğitim materyallerinden yoksun bir eğitim görmektedir çünkü işletmeciler maddi yük getireceğinden bu yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.
4-Toplumda kendine yer bulamamış birçok engelli, alacağı kaliteli bir eğitimle iş gücüne katkı sunacak, toplumsal yaşama etkin katılım sağlayacaktır.
5- Öğretmenlerle 1 yıllık sözleşme yapılması, bir öğrencinin aynı öğretmenle uzun yıllar çalışmasına engel olmaktadır ve birçok merkez, öğretmenlerine yıl sonunda zam yapmadığı, tazminat ödemek istemediği için bu yıllık sözleşmeler yenilenmemekte, her yıl çocukların öğretmenleri değişmektedir. Bu da eğitimde sürekliliğin kaybolmasına neden olmaktadır.
DEVLET YARARI oluşturacak haller:
1 - Rehabilitasyon merkezi işletmecilerinin kasasına giren kar tamamıyla devletimizin kasasına girecektir.
2- Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 60bin personel devlet bünyesinde çalışacaktır, böylece ek bir harcama yapmadan devlet kadroları genişleyecektir.
3- Rehabilitasyon merkezlerinin nitelikli eğitimle buluşmasıyla engelliler iş gücüne katılacak ve ulusal kalkınmaya destek olacaktır.
4- BM Engelli Hakları Sözleşmesine imza atılması ile kazanılan prestij, bu kamulaştırma ile ileri boyutlara taşınacak ve birçok ülkenin örnek alabileceği bir engelli politikasının temeli olacaktır.

Tüm bu oluşacak yararlar göz önüne alınırsa, çözüm kamulaştırmadır.
Engelli ailelerinin bu sorununa çözüm olmak için, özel rehabilitasyon merkezlerinin kamulaştırılması teklifimize lütfen siz de Bir destek verin.

Hemen destekle
İmzalar: 2.066Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle