Öğretmenler daha da yoksullaşıyor!

Öğretmenler daha da yoksullaşıyor!

5.326 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Öğretmenler

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: ÖSÖBDER

ÖĞRETMENLER DAHA DA YOKSULLAŞIYOR!

MESLEĞE YAKIŞIR ÜCRET İSTİYORUZ!..

(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için Asgari Ücreti 2.825 lira olarak belirlemiştir. Oysa TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumunun) Eylül 2020’de açıklamış olduğu rapora* göre yoksulluk sınırı 8.354 liradır. Ancak kamuoyu tarafından öğretmen maaşlarının devlet veya özel sektörde bu rakamlara ulaşmadığı, asgari ücretin bir miktar üzerinde olabildiği; ayrıca çoğu özel sektör çalışanı öğretmenin maaşlarının asgari ücret düzeyinde ve hatta altında olduğu bilinmektedir.

Bizler, Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneğinde (ÖSÖB-DER) öncelikle özel sektördeki öğretmenlerin ancak sonuç olarak tüm öğretmenlerin mesleki itibarını korumak için bir araya geldik. Ülkemizin eğitim sisteminin sorunlarına çözüm aramak ve gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımıza başladık. Değerli kamuoyuna sunmak isteriz ki:

Öğretmenlik mesleğinin temel dinamiği, öğrenilenin öğretilmesi felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle öğretmenin sürekli olarak kendisini yenileyebilmesi ve gelişen dünyanın koşullarını takip edebilmesi gerekmektedir.  Öğretmenlerin hizmetlerine karşılık elde edecekleri gelirin kendilerini ve ailelerini insanca yaşayabilecekleri düzeye taşıyabilmesi, kendini değiştirecek/dönüştürecek değişimlerden yararlanabilmesi, psikolojik olarak ve bedenen sağlıklı bir şekilde öğretmenlik yapabilmesinin ön koşuludur.

Ülkemizdeki öğretmenlerin gelirinin yoksulluk sınırının dahi altında kalması eğitim sistemimizin en temel sorunudur. Bu gerçeklik devam ettiği sürece hiçbir sistem ülkemiz eğitimine fayda veremez ancak ve ancak yeni sorunları doğurur. Bundan dolayı kendisini geliştiremeyen, potansiyellerini gerçekleştiremeyen ve hayallerine ulaşamayan her genç bir kayıp olacaktır.

Tüm kamuoyuna sesleniyoruz: Biz öğretmenler DAHA DA YOKSULLAŞIYORUZ!

Ve yoksulluğumuzun getirdiği sorunlarla boğuşarak derslerimize giriyoruz. Her ne kadar tüm sorunları aklımızdan atmak istesek de ailemizin açlık ve imkânsızlık içerisinde olduğunu bilmek insan olarak bizlerin kaldıramayacağı bir yük haline geliyor.

Kimseden hak etmediğimiz bir karşılık beklemiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Eğitim sektörü belki bazı kişileri zenginleştiriyor ama bu kişiler biz öğretmenler değiliz.

Öğretmen olarak ülkemizin gelişmesinde elimizden gelenin fazlasını büyük bir özveri ile yapıyoruz. Ancak artık daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı. Bu şekilde öğrencilerimizin karşısına çıkmak istemiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine de çağrımızdır: Ülkemizin eğitim sisteminin bel kemiğini oluşturan biz öğretmenlerin gücü kalmadı, sistemimizin beli kırılmadan önlem alın!

Bu soruna karşılık çözüm talebimiz; biz özel sektör çalışanı öğretmenlerin maaşlarının en düşük devlet memuru öğretmen maaşından daha az olamayacağının yasalarda belirtilmesi, aynı zamanda devlet kurumlarında çalışan öğretmenlerin maaşlarının ise iyileştirilmesidir.

 

ÖSÖB-DER

 

* https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=s8Z/ujgDLwaZofef0rFUZLtp2LRZkSn9Dy2YamLf2mR4GuTOUjf4DOLqBaHMVp8E

5.326 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.