Kaş'taki 18 Hektarlık Kızılçam Ağaçlarının Kesimi Durdurulsun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Köyümüzün ORMANI YOK OLUYOR, SESİMİZE kulak verin !

Antalya’nın Kaş ilçesinin Ahatlı Köyü’nde yüzlerce yılda oluşmuş, eşsiz güzelliğe sahip, onlarca endemik bitki çeşidini barındıran, nesli tükenmekte olan hayvanlar dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, köy sakinlerimize hem nefes hem geçim kaynağı olan, 18 hektarlık ormandaki kızılçam ağaçları bir bir kesiliyor.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dikili satış yöntemiyle özel sektöre kesimi yaptırılan bu durumdan, ne yazık ki  köy halkı olarak 60-70 yaşlarındaki kızılçam ağaçlarının kesilmeye başlaması üzerine haberimiz oldu. Düz kesim; ağaçları genç yaşlı diye sınıflandırmadan kesmek demek, alanı dümdüz etmek, ormanı tamamen yok etmek demek.

Ağaçlarımızı elimizden gelen tüm gücümüzle korumamız için sebeplerimiz saymakla bitmiyor!

 • Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın sağlanmasını istiyoruz. Anayasamızın 56. Maddesi’nde belirtildiği gibi sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek vatandaş olarak en önemli ihtiyaç ve görevimiz.
 • Ayrıca ormanımıza basara bal böceği aşılaması yapılmış, önümüzdeki yıllarda bal ormanı olarak tescillenecektir. Köyde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmasından dolayı arıcılık faaliyetleri kritik öneme sahiptir.
 • Orman Genel Müdürlüğü ‘nün ekosistemi koruma görevini uygulamasını talep ediyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ‘nün yasalarda da belirtilen  “Orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak” görevini talep etmek de vatandaş olarak hakkımız.
 • Bölgemizde çok önemli iki endemik bitki, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu iki bitkiden birisi Likya Kaş orkidesi, diğeri Likya çalbası. Kesim sırasında bu nadide endemik bitkilerimizin zarar görmesini, yüzyıllarca yılda oluşmuş böylesine bir ekosistemin yok olmasını istemiyoruz.
 • Yaban hayatın nesli tehlikede olan türlerinden karakulak bu bölgede yaşıyor. Ülkemizdeki karakulak popülasyonu gerek habitat bozulmaları, gerek kaçak av ve gerekse orman kesimi gibi türe doğrudan zarar veren uygulamalardan ötürü büyük bir azalma gösteriyor. Bu önemli türün zarar görmemesini ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması en büyük dileğimiz.
 • Yöre insanımız mevcut ormanlara hiçbir zarar vermeden çam balı üreterek geçimini sağlıyor. Bu amaçla muhtarlığımızın önderliğinde yöre insanlarımız ile beraber orman ağaçlarına aşılama çalışmaları yaptık. 800’ü kayıtlı olmak üzere alınan 1000 adet arı kovanı, şu an kesimi yapılan ormanın kenarına yerleştirmiştik. Emeklerimizin bir hiç uğruna yok olmasını istemiyoruz.
 • Köy kadınlarımızın emeklerinin ve çalışmalarının sona ermesini istemiyoruz. Ahatlı’da 2 yıl önce kurulan Ahatlı Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi’mizin planladığı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin ormanda yapılan kesim sebebiyle gerçekleştirilmesi ne yazık ki zora girdi.
 • Bölgemizi doğal afetlerden koruyan ağaçlarımızı kaybetmek, erozyona ve sele maruz kalmak istemiyoruz. Kesim yapılan ormanlık alanın eğimi %45-50 düzeyinde bulunuyor. Kesimde ısrar edilmesi durumunda köyümüzde bulunan 300 dönüm sera, sel ve erozyon tehdidi altında kalmasını istemiyoruz. Hali hazırda yapılan kesimle 3 ev heyelan tehlikesiyle maalesef baş başa.
 • Susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Kesimden sonra yeraltı sularının azalmasına bağlı olarak köyde ve seralarda büyük bir susuzluk yaşanması tehlikesi ile karşı karşıyayız.
 • Sağlıklı ağaçlarla dolu ormanımızı kaybetmek istemiyoruz. İdareciler tarafından ormanda hastalık olduğu gerekçesiyle kesimin yapıldığı ifade ediliyor. Halbuki, ormanın değişik yerlerinden ibre, dal ve gövdelere ait çektiğimiz çok sayıdaki fotoğrafın bilim insanları tarafından incelenmesi neticesinde, orman ağaçlarında kesmeyi gerektirecek herhangi bir böcek zararının olmadığı bilgisine sahibiz.
 • İlçemizin önemli turizm kaynaklarından birini kaybetmek istemiyoruz. Kaş ilçemiz, turizm yönünden oldukça hareketli ve ülke ekonomisine ciddi döviz katkısı olan bir bölge. Doğası yönüyle yabancı ülke vatandaşlarının dikkatini çeken, ilçe merkezine çok yakın bir noktada yapılan orman kesimi ülke turizmine de büyük zarar verecek.

KÖYÜMÜZDE SÜREN KESİM KARARININ ACİLEN DURDURULMASI İÇİN DOĞA SEVER VE ÇEVRECİ TÜM HALKIMIZI ORMANLARIMIZA SES VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ.

SOSYAL MEDYADA BİZİ #kızılçamyokolmasın #KAŞORMANLARIYOKOLMASIN HASHTAGİ İLE DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ.