Biz Corona Virüsü Günlerinde Sokaklara Çıkmadığımız için Sokak hayvanları Sorun yaşamakta

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.

75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Biz corona virüs günleri dışarıya çıkamıyoruz ama çıkmadığımız için sokak hayvanları bizsiz sokaklarda yaşayamıyorlar. Neden: Çünkü sokak hayvanları biz insanlardan besleniyordu şimdi ise sokak hayvanları yemek bulamıyorlar. Kalacak bir yerleri yok ve düzenli bir yaşam sürdüremiyorlar.                                                                                                                

(Bu yüzden sokak hayvanlarının bunun gibi sorunları oluşuyor)

(English)

We cannot go out on corona virus days, but since we do not go out, street animals cannot live without us. Why: Because street animals were fed by us, now they cannot find food. They have nowhere to stay and cannot lead a regular life.

(That's why street animals have problems like this)

(Spanish)

No podemos salir en los días del virus corona, pero como no salimos, los animales de la calle no pueden vivir sin nosotros. Por qué: Debido a que los animales de la calle fueron alimentados por nosotros, ahora no pueden encontrar comida. No tienen dónde quedarse y no pueden llevar una vida normal.

(Es por eso que los animales de la calle tienen problemas como este)

 

我们不能在日冕病毒日外出,但由于我们不外出,所以没有我们,流浪动物将无法生存。 原因:由于街头动物是我们喂食的,现在他们找不到食物。 他们无处可住,无法过正常的生活。
(这就是为什么街头动物有这样的问题)