Moğol Dilini Kurtaralım. #SaveTheMongolianLanguage

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


English text below #SaveTheMongolianLanguage

Çin Merkezi Hükümeti, Eylül 2020'den itibaren Güney Moğolistan'daki tüm okullarda eğitim dili olarak Moğolca'yı Çince ile değiştirme planı yapıyor. Ana dili kullanmak bir insan hakkıdır. Moğol kültürünü ve dilini kurtarmak için lütfen imzalayın.

#SaveTheMongolianLanguage
Chinese Central Government plans to replace Mongolian with Chinese as language of instruction in all schools across Southern Mongolia starting September 2020. Using native language is #Humanright. Please sign to save #Mongolian culture and language.