Kampanya Kapatıldı

İçmimarların hakkı olan imza yetkisini istiyoruz

Bu kampanya 5.531 destekçiye ulaştı


Türkiye'de inşaat alanı imarı için birçok meslek grubunun (mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği vb gibi) imzasına ihtiyaç duyulurken, sektörün merkezinde yer alan içmimarlık mesleği ise bu alanda bir imza yetkilendirmesine sahip değildir.

Diğer meslek odalarında bulunan SMM yönetmeliğine sahip olan İçmimarlık mesleği, sahip olması gereken yasal düzenlemelerin hiçbirine sahip değildir. Bu durum sektördeki on binlerce içmimarı eşit/adil olmayan rekabet ortamına zorlamaktadır. 


Hem sektörel canlılığın artması, hem iş bulma olanaklarının artması, hem de ülkemizdeki güvenli yaşanılabilir alanların oluşması için İÇMİMARLIK mesleğinin gerek iç mekan projelerinde, gerek imar yönetmeliğindeki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde imza yetkileri haklarının verilip, adil rekabet ortamının sağlanmasını ve bu konuda tüm gerekli yönetmeliklerin gözden geçirilerek yeni bir düzenlemenin ivedikle gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.

 Bugün Türk İç Mimarlar Grubu imzanı bekliyor!

Türk İç Mimarlar Grubu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İçmimarların hakkı olan imza yetkisini istiyoruz». Türk İç Mimarlar Grubu ve imza atan diğer 5.530 kişiye katıl.