Kampanya Kapatıldı

Bursa, İnegazi'de Çimento Fabrikası Yapılması İçin Çıkarılan İmar Planı Değişikliği İptal Edilsin

Bu kampanya 662 destekçiye ulaştı


Bursa, Nilüfer İlçesi İnegazi köyü Çatalca mevkiinde H21C13A4 pafta, 101 ada, 22,23,25 ve 26 nolu parsellerde İlke Çimento Yalıtım Yapı Malzemeleri İnşaat A.Ş.’ye ait 39.444 m2 lik taşınmazlar üzerinde “sanayi alanı” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 24 Haziran 2014 tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde otuz gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED raporunun onaylanmasına Bursa’daki bazı dernek ve odalar tarafından itiraz edilmiş, yürütmeyi durdurma davası açılmıştı. Ayrıca İnegazi köylüleri de geçtiğimiz Aralık ayında “zehirlenmek istemiyoruz” diyerek itiraz dilekçesi vermişlerdi.

Çimento fabrikaları gelişmiş ülkelerin yıllar önce bıraktığı ve az gelişmiş ülkelere yönlendirdiği doğaya, çevreye zararı kanıtlanmış tesislerdir. 1 ton çimento üretimi için havaya 940 kg karbondioksit salınmaktadır. Öte yandan ürettiği toz, baca emisyonlarındaki atık gazlar ve toksik kimyasallar ile çeşitli metaller çevreyi ve çevrede yaşayanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çimento fabrikasının kurulması durumunda sadece İnegazi değil tüm Nilüfer hatta Bursa’da yaşam kalitesi düşecek, bitkilere verilen zarar sonucu da tarımsal üretim yok olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, askı süresi içinde yapılan itirazları ve Bursa halkının tepkisini de dikkate alarak, plan değişikliğini iptal etmesini istiyoruz.

Bursa'da ne yapılacağına Ankara'dan değil, Bursa'da yaşayanların karar vermesini ve doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaşamı savunuyoruz.

Serdar Esen- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Bursa Bugün Serdar imzanı bekliyor!

Serdar Esen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Bursa, İnegazi'de Çimento Fabrikası Yapılması İçin Çıkarılan İmar Planı Değişikliği İptal Edilsin». Serdar ve imza atan diğer 661 kişiye katıl.