Çevre Mühendisi! Diplomanın Değersizleştirilmesine İzin Verme!

Çevre Mühendisi! Diplomanın Değersizleştirilmesine İzin Verme!

6.058 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu kampanya neden önemli?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ ile; 4 yıllık Çevre Mühendisliği lisans eğitimin ve diploman “yetersiz” (!) bulanarak, farklı meslek gruplarına iki haftalık eğitim ile verilen belgeler ile Çevre Mühendisliği uzmanlık alanın değersizleştirilmeye çalışılıyor. 

Giderek büyüyen; çevre kirliliği, iklim değişikliği, su kıtlığı, kaynakların tüketilmesi gibi yaşamsal sorunların çözümünde en önemli ve anahtar meslek dalı olan Çevre Mühendisliği meslek disiplini, itibarsızlaştırılarak , iş güvencesi  ortadan kaldırılarak, sertifikasyon sistemine dayalı çevre yönetimi algısı yerleştirilmeye çalışılıyor. 

Diplomalarımızın ücret karşılığı verilen belgelerle eşdeğer tutulmasına karşı çıkıyoruz.

Çevre Mühendislerini mesleklerine sahip çıkmaya, imza atmaya, seslerini yükseltmeye  çağırıyoruz! 


Diplomalarımızın ücret karşılığı verilen belgelerle eşdeğer tutulmasına karşı çıkıyoruz.

Çevre Mühendislerini mesleklerine sahip çıkmaya, imza atmaya, seslerini yükseltmeye  çağırıyoruz!

6.058 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.