Çanlar Atikhisar İçin Çalıyor !!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Çanakkale Kirazlı/Ağı Dağı ve Çamyurt Altın İşletmeciliğine karşı yıllardır mücadeleyi sürdürmekteyiz. Çanakkale Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi tarafından açılmış olan ''İdari Mahkemesinin yeni ÇED e gerek yoktur şeklindeki kararı''na karşı dava Danıştay tarafından bozulmuştur. 2018 yılında yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmış ve kurumlar bilirkişi raporuna itiraz etmiştir. Aynı süreçte altın ve gümüş madenciliğine karşı 5000 bine yakın imza 1 hafta içinde toplanmış Çanakkale Valiliğine teslim edilmiştir. Buna rağmen Çanakkale İl Özel İdaresi İşletme Ruhsatını onaylamıştır. Bu süreçte onbinlerce ağaç katledilmiştir. Tüm bu işlemler sürerken şirket (Kanadalı Alamos Gold/Türkiye şirketi Doğu Biga) maden işletmesi için zemin ve alt yapı çalışmalarına devam etmiştir. Seçim öncesi çalışmalarına ara verdiğini açıklamış olan şirket, sessiz sedasız 1 Mart tarihinde beklediği son izni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığını kendi websitesinde ilan etmiştir. Yargı süreci bitmeden Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinde kurumların bu işlemleri nasıl yaptığını bilmek istiyoruz?

Bu bölgede neden altın işletmeciliği yapılmaz?

1.Kazdağı ve yöresi özel bir ekosisteme sahiptir.

2. Endemik bitki türleri vardır, bazıları koruma altında olan türlerdir.

3.Çanakkale fay hatları üzerindedir ve atık havuzları fay hatları üzerinde inşaa edilecektir. 1.derece deprem bölgesinde böylesi yatırımlar kabul edilebilir değildir.,

4. Kirazlı Maden Sahası Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajının su havzasıdır. Ağı Dağı ve Çamyurt 24 köy suyunun, Biga ve Gönen ovalarının sulama suyu kaynağıdır. 

5.Çanakkale ve yöresinde nüfusun %50 si tarımla geçimini sağlamaktadır. 

6. Türkiye ''su sıkıntısı'' yaşayan ülkeler sınıfındadır. Madenler için harcanacak tek damla suyu yoktur.

7.Su ve yaşam her türlü madenden değerlidir.

8.Hiçbir kamu yararı söz konusu değildir.

Kazdağı ve yöresinde yaklaşık 750 bin insan yaşamaktadır. Maden işletmeciliğine açılması planlanan saha buradaki 750 bin insanın,sayısız bitki ve canlının yaşam kaynağıdır. Kanadalı şirketin Kirazlı/Ağı Dağı ve Çamyurt'ta ki ruhsat ve işletme izinleri iptal edilmelidir. Yargı süreci işlemelidir. KAZDAĞI'NDA VAHŞİ MADENCİLİK YAPILAMAZ.!!