Çanakkale Gülpınar’da Zeytinliklerin ortasına Jeotermal Sondaja İzin Verme, İmzala!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Çanakkale ili, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü'nde zeytinliklerin ortasına hukuka aykırı olarak kurulmaya başlanan Jeotermal Enerji Santrali Sondaj Çalışmasının durdurularak Santral Projesinin iptal edilmesini istiyoruz!!! 

Bu Jeotermal projesi iptal edilmez ise; geçim kaynağı tamamen zeytincilik olan yöremizde zeytinlerimiz ve tarım arazilerimiz hatta deniz canlıları da dahil tüm canlı yaşamı telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar görecektir!!!

"Temiz enerji” olarak bilinen jeotermal enerjinin kullanımı ve uygulamalarında çevresel etkiler; sondaj süresinde ekosistemin bozulması, kuyu sondajları boyunca jeotermal sıvı ile su ve toprağın kirlenme riski, tesisin işletilmesi süresince CO2 ve H2S (karbondioksit ve hidrojen sülfür) emisyonları, jeotermal sıvının ekstraksiyonu nedeniyle arazinin çökme riski şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yüksek debi ve sıcaklıktaki jeotermal sular kullanıldıktan sonra bir bölümü yeniden yer altına enjekte edilmekte (reenjeksiyon), ancak önemli bir kısmı da doğal su yolları ile sulama, içme vb. amaçla kullanılan sulara karışmaktadır. Jeotermal akışkanın bir nehre ya da denize bırakıldığı durumlarda ise bu kirleticiler su canlıları, bitkiler veya insan sağlığına zarar verecek potansiyele sahiptir. Jeotermal santrallerin soğutma kulelerinden verilen buhar ve içerdiği toksik maddelerin (özellikle Bor) çevredeki ağaçlara zarar verdiği yurtdışındaki çalışmalarla  kanıtlandığı gibi, Aydın ilindeki Bilirkişi raporları ile de tespit edilmiştir. 

Yetmişinde bile zeytin diken insanların yaşadığı köy olan Gülpınar'da, gelecek nesillere mirasımız olan zeytinliklerimizin, tarım arazilerimizin ve tüm canlı yaşamının zarar göreceği Jeotermal Enerji Santrali ve benzer hiçbir projenin yapılmasını istemiyoruz.