Çanakkale’de Zehirlenen Hayvan Dostlarımız için İmza!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


Son birkaç gündür Çanakkale'de yaşanan sokak hayvanlarının zehirlenme sonucu öldürülmüş olması ve bunun geçtiğimiz yıllarda da yaşanmış olup kamu vicdanını derinden sarsmış olup huzursuzluğa sebep olmuştur. Bu şekilde bir kıyımın bireysel bir teşebbüs olduğu konusunda kamu vicdanının şüpheleri bulunmaktadır.

Bu şüphelerin derhal giderilmesi, adli ve idari makamlarca gerekli soruşturmaların yapılarak, faillerin bulunup cezalandırılması ve kamu vicdanının huzura kavuşturulması büyük önem arz etmektedir.