Engelli emeklilik tablosundaki haksızlığa son verilsin.

Engelli emeklilik tablosundaki haksızlığa son verilsin.

Başlama tarihi:
7 Mayıs 2021
İmzalar: 15Sonraki Hedef: 25
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Deniz Erdoğan

EKİM 2008 ÖNCESİ ENGELLİ SİGORTALI

Engelli nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar

5510 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların, 506 sayılı Kanunda öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur.

Kademeli geçiş ile sistem ağırlaştırıldı.

- 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlara 15 yıl 3600 gün,

- 06.08.2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı  (% 80 - % 100 arasında) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,

İkinci derecede sakatlığı (% 60 - % 79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,

Üçüncü derecede sakatlığı (% 40 - % 59 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,

şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise 506 sayılı Kanunun geçici 87. maddesindeki kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. 

06.08.2003 tarihindeki sigortalılık süresi/başlangıcı          I. Derece sakat II. Derece sakat                III. Derece sakat

                Sigortalılık süresi              Gün sayısı           Sigortalılık süresi              Gün sayısı           Sigortalılık süresi              Gün sayısı

12 yıldan Fazla 06.08.1991’den önce       15 yıl      3600      15 yıl      3600      15 yıl      3600

9 yıl – 12 yıl 07.08.1991- 06.08.1994          15 yıl      3600      15 yıl 8 ay            3680      16 yıl      3760

6 yıl – 9 yıl 07.08.1994 - 06.08.1997           15 yıl      3600      16 yıl 4 ay            3760      17 yıl      3920

3 yıl – 6 yıl 07.08.1997 - 06.08.2000           15 yıl      3600      17 yıl      3840      18 yıl      4080

0 yıl – 3 yıl 07.08.2000 - 06.08.2003           15 yıl      3600      17 yıl 8 ay            3920      19 yıl      4240

06.08.2003 tarihinden sonra       15 yıl      3600      18 yıl      4000      20 yıl      4400

5510 sayılı Kanunun Geçici 10. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların sevk ve kontrol muayene işlemleri mülga 506 sayılı Kanun uygulamasında olduğu şekilde yapılmaya devam edilecektir.

Oysa 06/08/2003 tarihinden önce en basit emekli şekli olan engelliler için maliyeden alınan engellilere esas sakatlık vergi indirimi şartı ile 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün yetiyordu.

Reform söylemi ile tıpkı sağlam kişiler ile aynı kefeye konularak onlarda kademelendirildi.

 BU İKİLEM NE ZAMAN DÜZELECEK?

1/10/2008 öncesi sigorta girişi olan engelliler için 3 kademe de belirlenen emeklilik koşulu ,1/10/2008 sonrası için iki kademe olarak uygulanmıştır.

Fakat 1/10/2008 sonrası engelli için emeklilik koşulları  1/10/2008 öncesine göre daha avantajlı olurken eski engelliler için şartları ağırlaştırılmıştır.

Örneğin:

Ekim 2008 ilk defa sigortalı olan Engelli Aşağıdaki Tabloda Yer Verilmiştir;

5510/28. madde beşinci fıkra ve geçici altıncı madde yedinci fıkra (d) ve (e) bentlerine göre çalışma gücü kaybı oranı % 60’ın altında olanlar

(4/1-(a) sigortalıları için)

Sigortalılık süresinin başlangıcı   Çalışma gücü kayıp oranı

                % 50- % 59          % 40- % 49

                Sigortalılık süresi              Gün sayısı           Sigortalılık süresi              Gün sayısı

--.10.2008 - 31.12.2008  16           3700      18           4100

Eylül 2008'de Sigortalı Olan Engelli İçin Aşağıdaki Tabloda Yer Verilmiştir;

06.08.2003 tarihindeki sigortalılık süresi/başlangıcı          I. Derece sakat II. Derece sakat                III. Derece sakat

                Sigortalılık süresi              Gün sayısı           Sigortalılık süresi              Gün sayısı           Sigortalılık süresi              Gün sayısı

06.08.2003 -30.09.2008 tarihine kadar    15 yıl      3600      18 yıl      4000      20 yıl      4400

Tabloları karşılaştırdığınızda;

Böylecene 1 gün önce işe  giren 4 yıl geç emekli olur mantığı ile karşı karşıya kalıyor.

Tüm uyumsuzluklara karşı bu mantık hatasının düzeltilmesi ve engellilerin haklarının iadesi gerekmez mi?

Hemen destekle
İmzalar: 15Sonraki Hedef: 25
Hemen destekle