Kampanya Kapatıldı

Ç.E.K.O Mevzunlarına I.S.G Uzmanlığı C sınıfı I.S.G. Belgesi verilmesi Hakkında.

Bu kampanya 163 destekçiye ulaştı


Hukuk fakültelerinden sonra en çok hukuk dersi olan ve iş sağlığı güvenliği dersleri ile iş hukuku-sosyal güvenlik üzerine dersler alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları da iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak istiyorlar. Ben bir de bunlara Çalışma Bakanlığı Sosyal İş Müfettişlerini de eklemek istiyorum.

Mühendislik, eğitim ve fen fakültesi mezunlarına Vergi - SGK müfettişi ve buna benzer alan dışı bir çok kadro veriliyorken ; İİBF Çalışma Ekonomisi.ve Endüstri İlişkileri mezunlarına halen daha kendi alanı olan iş güvenliği uzmanlığı verilmiyor. C sınıfı İş Güvenliği Uzman'lığı için ÇEKO' nun aldığı derslerin yeterli olduğu bilinmektedir. Reel sektörde zaten bu işi yıllardır biz yapıyorduk fakat yeni düzenleme ile uzmanlık sertifikası için bizler sistem dışında bırakıldık.

6331 sayılı Yasa’ nın 3. maddesinde yer alan; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI tanımında; “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar ve teknik elamanı, ”diyerek daha önce bu işleri fiilen yürüten, insan kaynakları uzmanı, çalışma ekonomisi mezunu bir çalışanıyla, konunun bizzat içinde olan işveren veya yönetimde bulunanların kazanılmış haklarını ortadan kaldıran bu ibare (olaylara yaklaşımı da en az belirtilen teknik elemanlar kadar isabetli olduğu halde) sayılan meslek grupları ile birlikte çalışma hayatının içinde olan iş müfettişleri, müdürlük ve bakanlıkta belli süre görev yapmış olanlarla iş yerlerinde fiilen bu görevleri belli süreden beri görev yapanları iş hayatının dışına itmektedir.

Kamuoyunda yapılan bir çok araştırmadan ortaya çıkan bir sonuç üzere birçok kişi bu konudan şikayetçi, birçok insan mağdur. Hani hak ve eşitlik nerede? İş sağlığı ve güvenliği dersini bir yıl boyunca görüyoruz fakat bize bir sertifika vermiyorlar. İş imkanlarımızı kısıtlıyorlar. Ben ve çoğu ÇEKO’ cu arkadaşlarım bizden alınan bu hakkın geri verilmesi için kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz eğer siz de bu konuda bana ve tüm mağdur olan ÇEKO’ culara destek olur ve yardım ederseniz en azından iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet verip, kazaların azalmasında katkı sağlamamıza yardımcı olursunuz.Bugün Ahmet imzanı bekliyor!

Ahmet ÖZGEN bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ç.E.K.O Mevzunlarına I.S.G Uzmanlığı C sınıfı I.S.G. Belgesi verilmesi Hakkında.». Ahmet ve imza atan diğer 162 kişiye katıl.