Decision Maker

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Perfil oficial de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


Does Ajuntament de Vilanova i la Geltrú have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

L'ESCOLA SOM TOTS! No al tancament d'una línia de P3 a l'Arjau

L'ESCOLA SOM TOTS! Vilanova i la Geltrú, 10 de maig de 2016 Després del comunicat precipitat via telefònica el dia 9 de maig, que ens notifica el tancament d’una línia de P3 pel curs vinent, volem expressar el nostre desconcert i la nostra disconformitat al·legant que: Els grups que marca el Departament d’Ensenyament són de 25 alumnes per aula, nosaltres hem tingut 27 preinscripcions i ens consta que altres alumnes que han sol·licitat el nostre centre en segona opció, no se’ls hi respecta la seva prioritat d’elecció havent d’anar a escoles que no havien demanat. Al nostre barri que és un dels barris amb més densitat de població, tenim molts matrimonis joves que han vingut a viure buscant la platja i el tren a prop. A més s’ha aprovat la segona fase de la construcció de pisos de l’antiga Pirelli que atraurà a molta gent jove amb nens. El barri és conscient de la importància de l’escola i del projecte de continuïtat educatiu que comença amb la llar d’infants i acaba a l’institut baixamar. A l’escola tenim una molt bona coordinació tant amb la llar d’infant com amb l’institut. Durant anys s’ha reivindicat la construcció d’un institut, que ara amb el tancament d’aquesta línia a p3, és perjudicial per la continuïtat de projecte pedagògic al barri. El barri ha millorat gràcies a l’escola i l’escola ha millorat gràcies al barri, pensem doncs que el tancament de la línia, no només va en prejudici de la qualitat educativa que ofertem els tres centres públics (llar d’infants, escola i institut) sinó també perjudica al barri. Per la nostra llarga experiència sabem que al llarg del curs tindrem matrícula viva que augmentarà la ràtio i massificarà les nostres aules. Estem en un moment de projectes nous, on l’estructura organitzativa serà important per portar-los a terme i necessitem el manteniment de les dues línies. També, des de l’AMPA hi ha una rica oferta de serveis que es veurà perjudicada per la reducció de nombre de socis, de monitoratge, i altres conseqüències per les famílies que necessiten aquests serveis. Mestres, AMPA, PAS, de l’escola l’Arjau

AMPA L'Arjau
1,623 supporters
Petitioning REGIDURÍA DE DEPORTES, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Parque de calistenia Vilanova i la Geltrú.

Petición de recogida de firmas online para renovar y mejorar el parque de calistenia que ocupa lugar en Vilanova i la Geltrú, parc baix a mar (08800 - Vilanova i la Geltrú)Somos un grupo de deportistas de calistenia que goza del entrenamiento al aire libre en las barras de vilanova. Sin embargo nos vemos obligados a resaltar el mal estado y mala distribución de algunos elementos presentes en dicho parque, ya que representa un peligro para la práctica regular de este deporte debido a que diversas personas han sufrido lesiones e incluso roturas  graves que los han mantenido incapacitados durante largos periodos de tiempo.Abrimos esta petición para renovar el parque y darle un aspecto más moderno y mejor acondicionado, con mejor apariencia, más elementos y cuidados que puedan servir para atraer a nuevos deportistas y que podamos disfrutar todos de instalaciones renovadas con todos los elementos necesarios para aprender y gozar de esta disciplina. En concreto, uno de los elementos que más peligro denota es uno de los dos bancos de abdominales situados cerca de la barra de freestyle (Barra larga) que supone un riesgo a la hora de caer ya que es relativamente fácil de golpear sobre todo para los que todavía no gozan de un buen control.El desgaste acumulado de las barras y los materiales de algunas dificultan y entorpecen el agarre y la ejecución. Elementos necesarios a establecer:Paralelas altas. Paralelas bajas.                                                                                             Paralela aislada.Barras en diagonal / Monkey bars.Se pide difusión.

Aleix San Pedro Vázquez
402 supporters
ACOLLIDA DELS ANIMALS ABANDONATS FINS ARRIBADA DELS SERVEIS DEL CAAD PENEDES

En relació a la demanda plantejada a través de la plataforma change.org per a la millora del protocol i el sistema de recollida dels animals abandonats a Vilanova i la Geltrú, que inclou recollida de signatures, des de l’Ajuntament de la ciutat volem fer les següents observacions. 1.-El govern municipal té la voluntat de seguir treballant per millorar l’eficàcia del protocol que estableix els procediments necessaris en la recollida dels animals abandonats al municipi i, en la mesura del possible, que aquest protocol acompleixi els objectius expressats en la ordenança municipal sobre tinença responsable d’animals, recentment aprovada. 2.-En aquests moments l’administració no disposa dels suficients recursos per fer front a totes les demandes de millora. Aquesta escassetat obliga a prioritzar el destí dels diners per donar resposta a les greus demandes socials de moltes famílies vilanovines que estan en situació de vulnerabilitat econòmica i que no poden quedar de cap manera desateses. 3.- Apostem de manera ferma i decidida per fomentar les conductes responsables i accions que serveixin per evitar que es produeixin abandonaments, a través campanyes de tinença responsable, cens i identificació, evitant les compres compulsives i potenciant les adopcions. 4.- En referència al protocol de recollida d’animals perduts o abandonats, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té signat un conveni pel servei de recollida d’animals de companyia perduts o abandonats amb el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD), ubicat a Vilafranca del Penedès i gestionat per la Mancomunitat Penedès – Garraf. Malgrat a Vilanova i la Geltrú no hi ha gossera municipal, l’Ajuntament disposa d’un dipòsit temporal pels animals trobats fins que el CAAD se’n fa càrrec, l’ús del qual respon al criteri del departament que ha gestionat la recollida, en aquest cas la Policia local i Medi Ambient. El servei de recollida d’animals a la via pública és a demanda del ciutadà però sempre mitjançant la Policia Local, els Mossos d’Esquadra o el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de VNG. Mai de forma directa entre ciutadà i el CAAD. Tot i el protocol existent en la recollida d’animals perduts i abandonats, és cert que aquest té algunes limitacions. Es dóna el cas que quan animal està solt, sovint quan arriba el servei de recollida aquest ja ha marxat. Per això es demana a la persona que l’ha trobat que, en la mesura de les seves possibilitats, custodiï l’animal fins que arribi el servei de recollida. No es recullen, de forma general, animals solts a la via pública. La col·laboració de la ciutadania resulta molt valuosa en el procés de recollida d’animals. L’horari d’atenció el CAAD per la recollida ordinària és de 8 a 13.30 h. de dilluns a dissabte. Aquest horari no és més ampli a conseqüència dels dèficits pressupostaris, propis del context actual, que afecten a les diferents administracions. No obstant hi ha un servei de 24 hores pels casos urgents, quan ho sol·liciten els agents anteriorment esmentats. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú complementa la recollida d’animals perduts o abandonats amb un servei ordinari, que presta una empresa municipal, de 7 a 8 h i de 13.30 a 19.30 h, de dilluns a dissabte, i els diumenges de 7 a 12 h. Aquest servei enllaça amb les urgències, de les 12 h del diumenge a les 8 h del dilluns. Això vol dir que, en els casos urgents o greus, sempre hi ha servei . Des de l’Ajuntament no s’ha pogut determinar que els gossos atropellats que s’han trobat a la via pública sigui conseqüència d’una manca de recollida. És evident que l’administració té una responsabilitat en la recollida dels animals, però no s’ha d’oblidar que el propietari o posseïdor de l’animal té l’obligació d’identificar l’animal i evitar-ne la fugida. 5.- Pel que fa al cens municipal dels animals de companyia i ANICOM, la campanya d’inscripció al cens municipal dels animals de companyia és una bona eina en la lluita contra els abandonaments. La campanya de cens ha tingut una gran acceptació entre els propietaris dels animals de companyia i ha suposat més de dos mil noves inscripcions des de l’1 de gener de 2014. Aquesta xifra, més l’actualització de les dades, dóna un total de 3.169 animals censats. La inscripció en el cens municipal d’animals de companyia es fa mitjançant l’ANICOM, una aplicació informàtica promulgada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, i representa una base de dades addicional a la inscripció en la base de dades de l’AIAC. Ambdues no són incompatibles, sinó complementàries. La Policia Local i els Ajuntaments no tenen accés directe a la base de l’AIAC, a causa de la llei de protecció de dades, de forma que l’ANICOM es presenta com una eina més pràctica i immediata. Segons el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natura, en data de 25/11/14, l’utilitzen el 81.31% d’ajuntaments catalans, amb l’objectiu d’arribar al 100%. La creació d’aquest registre general, gestionat per la Generalitat de Catalunya, està recollit en l’art. 14 de la Llei de Protecció dels Animals (Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals). 6.- Atenent a la demanda plantejada pels signants de la campanya, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els serveis implicats en el procés estan fent una anàlisi i una revisió del protocol de recollida, per tal de detectar aquells punt febles i fer propostes concretes de millora. Aquestes propostes passen per intentar ampliar l’horari del servei de recollida, en funció dels recursos disponibles, per donar el màxim de cobertura horària, complementant el servei i l’horari del CAAD, amb la participació de l’empresa de serveis de manteniment de la via pública. Altres mesures en estudi són consolidar l’espai per l’estada temporal dels animals recollits, fins el seu trasllat al centre de Vilafranca, millorant l’actual i, possiblement, conveniar amb una entitat privada la utilització de les seves instal·lacions. També es vol millorar el sistema d’identificació en primera instància dels animals recollits, amb la utilització de més lectors de xips per part de la Policia local i de l’empresa de serveis, per tal d’aconseguir disminuir el temps d’espera entre els avisos i la recollida de l’animal. 7.-Cal recordar també que la col·laboració ciutadana és imprescindible per a la bona gestió del sistema i que la seva col·laboració per localitzar i retenir momentàniament, en mesura del possible, l’animal facilitarà la millora global del servei. El govern municipal està, com sempre, en disposició de tractar amb els ciutadans i ciutadanes tots aquells aspectes i qüestions que puguin ajudar a millorar la recollida, l’estada i les opcions d’adopció que puguin tenir els animals trobats. Regidoria de Medi Ambient Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

5 years ago
Que no deixin de tocar les campanes de Baix a Mar.

No es silenciarà cap campanar de Vilanova i la Geltrú L’Ajuntament realitza actuacions de manteniment als campanars de Vilanova i la Geltrú L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha iniciat els treballs de manteniment previstos per aquest any als campanars de la ciutat, entre els quals hi ha l’homogeneïtzació dels seus sons. En aquest sentit ja s’ha reparat el campanar de Sant Antoni, que fins ara estava espatllat. Aquest campanar només donava els quarts però no pas les hores i des de fa pocs dies aquest problema ja ha estat resolt. No s’ha fet cap actuació al campanar de la Geltrú, donat que funciona adequadament. En breu és previst iniciar els treballs de manteniment al campanar de l’església de Mar. D’una banda, es farà que els tocs de les hores siguin únics i no duplicats com fins ara, per tal que els tres campanars de la ciutat sonin igual, i també es rebaixarà lleugerament el volum nocturn de les campanes. Malgrat algunes informacions aparegudes a les xarxes socials, no es tracta d’emmudir cap campanar. Els treballs s’estan duent a terme per millorar la seva sonoritat, i potenciar la seva funció. Tot i que els edificis pertanyen a l’església, la responsabilitat del bon funcionament dels campanars, com a rellotges públics, recau en l’Ajuntament.

6 years ago
Construcción de un parque de ''Street Workout'' (Barras) en Vilanova I la Geltrú

Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hem estat estudiant aquesta petició i hem examinat exemples d’ajuntaments que tenen equipaments similars, així com sol·licitat pressupostos. Desafortunadament, realitzar una instal·lació de street workout suposaria una inversió que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no veu possible d’afrontar ni a curt ni a mig termini, tenint en compte la successiva disminució de línies de finançament i subvenció dels organismes superiors, l’escassetat de recursos de què disposem i les necessitats urgents del parc municipal d’equipament esportiu. Entenem la demanda de les persones que practiquen aquesta activitat, per això, mentre no sigui possible disposar d’un equipament específic, recordem que poden utilitzar el circuit de condicionament de la façana marítima, en el qual es poden realitzar gran part dels exercicis que permetria una instal·lació de street workout. No obstant, des de l’Ajuntament tindrem molt present la sol·licitud per tal de disposar d’un equipament específic en un futur. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Regidoria d’Esports

6 years ago
Signeu en contra de la construcció d'edificis a la Plaça del Port de Vilanova i la Geltrú.

Benvolgut, benvolguda, Hem rebut la teva petició sobre la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú i m’agradaria respondre’t breument. Abans que res, et transmeto el meu agraïment per l’interès mostrat i la voluntat d’implicar-te per les coses que passen a la nostra ciutat. Per circumstàncies històriques, el barri de Mar no ha tingut la reordenació ni les intervencions que una primera línia de mar mereix. Per aquest motiu, l’actuació del govern de Vilanova i la Geltrú té com a prioritat ordenar, intervenir i dinamitzar aquest indret de la ciutat, pel benefici del propi barri, però també perquè afavorirà el conjunt de la ciutat. Aquesta voluntat d’intervenir en el barri de Mar, sobretot a la part de la marina, on és més evident la mancança d’actuacions, pretén cohesionar tota la façana marítima i convertir-la en referent de promoció turística. Tant és així, que la majoria d’inversions municipals que es faran en aquest mandat es concentren al barri de Mar (entre la rambla de la Pau i el far) i a la façana marítima. Per tant, pensem que el barri de Mar pot ser, ha de ser, un dels motors de reactivació de l’economia de la ciutat. Aprofitar i donar impuls a totes les oportunitats de dinamització econòmica que tenim és un dels tres eixos d’actuació del govern municipal aquest mandat 2011-2015, com pots consultar en el Pla d’Actuació Municipal (http://www.vilanova.cat/doc/doc_58718793_1.pdf). El projecte de remodelació de la plaça del Port s’integra dins de la remodelació global de la façana marítima i té l’objectiu de generar un nou eix de vitalització econòmica i social. Sumant la inversió municipal (subvencionada íntegrament per altres administracions) i la inversió que farà Ports de la Generalitat (2.800.000 euros), a la façana es realitzaran les següents intervencions: - Arranjament del pas sota la via del carrer de la Llibertat - Centre d’acollida turística i museístic del Far - Nous accessos a la dàrsena pesquera - Revitalització del Trajo de Garbí - Actuació intensiva de manteniment al parc de Ribes Roges - Remodelació de les instal·lacions de la dàrsena esportiva (inversió privada) - Obertura de la plaça del Port - Cessió d’espai al Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques Les intervencions dins de l’àrea portuària estan regulades pel Pla Especial del Port, aprovat l’any 2007. Aquest és un document pactat entre la ciutat i Ports de la Generalitat, que defineix com es pot desenvolupar urbanísticament la zona del port, per tal de garantir-ne l’encaix amb la ciutat i alhora fer-hi compatible la plena continuïtat de la seva activitat productiva, que per cert dóna ocupació directa i indirecta a 900 persones. És un document que abans d’aprovar-se es va obrir a la participació ciutadana, per tal que tothom pogués opinar en la definició del desenvolupament de l’àrea del port. La plaça del Port ha estat fins ara ocupada per activitat industrial i delimitada amb una tanca. En el Pla Especial del Port es va acordar la cessió d’aquesta plaça per part de Ports de la Generalitat a la ciutat, amb unes condicions que quedarien determinades en un projecte anomenat “estudi de detall”. En la presentació pública del primer estudi de detall presentat per Ports, elaborat d’acord amb allò que marca el Pla Especial de Port, vam detectar que una part de la ciutadania no s’hi sentia còmode. Els arguments que ens van arribar feien referència principalment a: 1) Preocupació pel fet d’ubicar un equipament municipal que pugui acollir esdeveniments de gran format a la plaça del Port (possibles molèsties als veïns). 2) Desacord amb l’alçada projectada dels edificis. Per aquest motiu, tot i que el projecte complia perfectament amb el que marca el Pla Especial del Port, des de l’Ajuntament vam demanar a l’ens autonòmic l’elaboració d’un nou projecte, tenint en compte els dos punts indicats: reducció del volum de l’equipament municipal (que no pugui acollir esdeveniments de gran format) i reducció de l’alçada dels edificis. Aquest és el moment en què ens trobem. Ports de la Generalitat ha un nou projecte que inclogui les demandes ciutadanes expressades, amb els següents paràmetres: 1. Superfície total àmbit plaça del Port: 14.600 m2 2. Edificabilitat permesa: 2.480 m2 3. Edificabilitat proposada: 1.485 m2 + 500 m2, tot en planta baixa 4. Alçada permesa: 6,5 m (planta baixa +1) 5. Alçada proposada: 4,5 m (tot en planta baixa) Tot just aquest nou projecte s’està presentant al públic, mostrant unes imatges que permeten fer-se una idea del que pot ser la nova plaça del Port (http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/pl_del_port.html) Ara és a les teves mans valorar què n’opines, i sobretot decidir si prefereixes que la plaça continuï tancada, amb una nau de més de 10 metres d’alçada i on es continuï realitzant una activitat industrial, o si prefereixes que Ports de la Generalitat obri la plaça a l’ús col·lectiu i que es converteixi en una nova centralitat de la ciutat. L’equipament municipal que s’hi projecta farà de motor i assegurarà que aquesta gran plaça de més de 14.600 metres quadrats que la ciutat haurà guanyat estigui plena de vida. Una abraçada. Neus Lloveras i Massana Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

6 years ago