658 results
Petition to EA Sports, fifa18 , fifacommunity , fifa19 , footballfans
For the past 2-3 years, these EA editors have become extremely biased towards upgrading players nothing so far in the career, these editors automatically downgrade a players stats and potential when, worst of all these editors create random stats in a lot of players, they don't watch these players comes to these situations not these clueless editors. Change must be made, EA needs to either train these editors, fire them or hire professional ones or the fifa community especially the career mode users will continuing to decline in the years to come.Read more

jimmy leeAustralia
49 supporters
Created March 29, 2018
Petition to U​.​S. Senate, U​.​S. House of Representatives
Dear U.S. Congress, Frontline physicians in all 50 states across our nation have been selflessly caring for our communities afflicted with COVID-19 often times at their own peril and without sufficient personal protective equipment. We are hearing daily from emergency, urgent care,  primary care, hospitalists and intensive care physicians who are capable and willing to care for patients but are in dire need of the right personal protective equipment (PPE) to protect themselves and their coworkers from getting infected with the Caronavirus.  Doctors who have been charged with the duty to always protect people’s health are being threatened with job loss if they speak up publicly regarding their safety concerns and the lack of resources provided during this pandemic. Many are also facing pay cuts despite the fact that they are risking their lives and potentially endangering other patients, their coworkers and their families by the lack of PPE and lack of evidenced-based safety recommendations.   Costco, Target and many other retailers are paying essential employees hazard pay for showing up to work during the pandemic, meanwhile doctors are actually being threatened by hospital administrators and employers with pay cuts and no overtime pay. Some are being fired for speaking up regarding the lack of PPE. President Trump has stated that we are at war with an invisible enemy and the nation’s doctors are on the frontlines. Physicians certainly feel they are gearing up for war every time they go to work to care for patients. Even though doctors are civilians who never expected to be faced with such a lack of support from our institutions and government, we truly are the nation’s foot soldiers in this pandemic continually showing up out of duty to our patients and our communities. Yet, physicians earn none of the benefits that military soldiers do. First, we are not given the right equipment to do jobs (a soldier would never be sent to battle with out the proper equipment), nor are we given hazard pay or any loan forgiveness. (Currently doctors graduate from medical school with over $200k in student loans on average.) Many who are part-time physicians do not even get employer sponsored health insurance and are left to pay for their insurance 100% out of pocket. Other physicians are bound by contractual restrictive covenants barring them from helping at other hospitals or healthcare facilities in their area.  The public and likely many politicians believe doctors earn huge salaries, and that they can afford to take pay cuts, but only 16% of the nation’s healthcare spending goes to pay physician’s for their services. Furthermore, with the crushing loan debt that doctors graduate with, the income they earn is offset by loan repayment for a decade or more in most cases.  Today we ask our elected officials to stand up for front line doctors, some of the nation’s brightest, most dedicated and selfless individuals and provide them with: personal protective equipment that they need; hazard pay; loan forgiveness; dissolution of restrictive covenants so doctors may help wherever they are needed; government-sponsored health insurance (Medicare) for part-time physicians; protection from being fired or losing hospital privileges under whistle-blower laws Thank you for your consideration in this extremely important matter. We are confident you will do the right thing and show your gratitude and appreciation for our nation’s frontline heroes in an expedient manner. Sincerely, Women in White Coats womeninwhitecoats.com Sources: https://www.medscape.com/viewarticle/927811?src=soc_lk_share https://www.ama-assn.org/practice-management/economics/analysis-health-care-spending-where-do-dollars-go https://www.credible.com/blog/statistics/average-medical-school-debt/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/hospitals-tell-doctors-they-ll-be-fired-if-they-talk-to-press  Read more

Editors Women in White CoatsChicago, IL, United States
4,327 supporters
Created March 30, 2020
Petition to Editors guild, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India
Shekhar gupta should be removed as president of Editors Guild because he is a biased editor, He was chargesheeted by enforcement directorate in Agusta Westland scam. Editors Guild should appoint Shri Prafulla ketkar editor of organiser weekly as interim president. Editors guild a body of honest editors has to keep bised and tainted people away to ensure free & fair pressRead more

Paneendra kumar BLBangalore, India
332 supporters
Created January 10, 2020
Petition to Mark Zuckerberg
source. Restoring human editors will help stop some of the dissemination of fake news stories.  If you don't restore Facebook as a solid source of news then people will stop using it. Mark, it's in Facebook’s best interest to restore human editors.Read more

Michael Adam RealeStroudsburg, PA, United States
25 supporters
Created November 11, 2016
Petition to Instagram
about how instagram is treating us editors,lowering the quality or litertally destroying it,trashingRead more

Marry JacksonWien, Österreich
80 supporters
Created May 21, 2018
Petition to Philippine Government
Nitong abril, matagumpay na pinaingay at nirehistro ng mamamayan ang 7-point Public Health Demands: Covid-19 Action Steps pero hindi ito pinakinggan ng rehimeng Duterte. Pinagpatuloy ng rehimen ang kawalang-paki at kapabayaan nito sa pagharap sa pandemya at tugon sa krisis na nararanasan ng sambayanan. Ngayon na mas lumalala ang pagkalat ng sakit at paglala ng krisis, malaki ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa pagharap sa malawakang kawalan ng trabaho, kakulangan sa ayuda at matinding kagutuman dahil sa patuloy na kapabayaan ng estado! Kaya ang sigaw ng mamamayan: TAMA NA, SOBRA NA, WAKASAN ANG COVID-19! WAKASAN ANG REHIMENG DUTERTE! 1. Mass Testing, Imbes na Lockdown!•Igiit ang libre at sistematikong mass testing para tugunan ang lumalalang kaso ng Covid-19 sa bansa, imbis na lockdown!•  Pamunuan ng mga eksperto, siyentista at medical professionals ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF),hindi ng mga militar. 2. Pondohan ang Health Care System!•  Igiit ang emergency funding na P 90 million para palakasin ang mga pampublikong ospital at mga medikal na pasilidad. Magbigay ng kagamitan para sa mga nars, doktor at health workers.•  Mag-empleyo ng mga dagdag na mga doktor, nars at health workers. Itaas ang kanilang sahod, bigyan ng maaayos na benepisyo, suporta, at proteksyon mula sa bayrus.•  Itulak sa kagyat ang epektibong testing, tracing at isolation hanggang komunidad.•  Pondohan at pabilisin ang produksyon ng mga lokal na testing kits.•  Libreng pagpapa-ospital sa mga pasyenteng may Covid-19.•  Gawing angkop, nakatarget at mabilisan ang pagpatawa ng kwarantinang pangkalusugan sa pinakamaliit na kayang saklaw. Isagawa ito sa demokratiko at katanggap-tanggap na paraan, at hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mamamayan.•  Suportahan ang mga lokal na siyentista, health workers, at iba pang medical professionals. 3. Ibigay ang Ayuda at Kompensasyon!•  Mabilis at kumpletong pagbibigay ng ayudang pagkain at pinansyal•  Pabalikin sa trabaho at hanapbuhay ang mamamayan para pigilan ang malawakang gutom.•  Ibigay nang buo ang sahod at mga benepisyo ng mga manggagawa, pati na din ang mga kontraktwal at hindi regular.•  Pansamantalang pagtigil sa ng pagbayad sa singil sa tubig, kuryente, upa at iba ipagbawal ang pagputol at pagpapalayas.•  Bigyang subsidyo ang mga dyip, traysikel, bus at iba pa para maisagawa ang pagbabago sa kanilang mga sasakyan at bigyan sila ng kumpensasyon. 4. Ibigay ang Tama at napapanahong Impormasyon! •  Igiit ang pagbibigay ng tumpak at nasa panahon na datos at impormasyon tungkol sa pandemya. Gawing demokratiko at transparent ang datos ng gubyerno at Department of Health.•  Ilunsad ang malawakang kampanyang edukasyon sa mga komunindad para itaas ang siyentipikong kaalaman ng mamamayan hinggil sa bayrus.•  Labanan ang panggigipit ng gobyerno sa malayang pamamahayag na bumabara sa daloy ng impormasyon. 5. Protektahan ang mga bulnerable sa sakit!• Bigyan ng pansin ang matatanda, may kapansanan (kabilang ang may mental health problems), buntis, kababaihan sa pangkalahatan, at mga bakwit na napalayas dulot ng militarisasyon at mga sakuna.• Palayain ang mga bilanggong pulitikal at mga inaresto dahil di umano’y lumabag sa lockdown. 6. Tanggalin ang mga anti-mamamayang restriksyon!• Payagan ang pagbyahe para sa trabaho, eskwela, pag-uwi, at iba pang aktibidad sa pagitan ng mga syudad, prubinsya, rehiyon, at bayan.• Tanggalin ang restriksyon sa galaw ng mga magsasaka.•Tanggalin ang militaristang tsekpoynt.• Ipatupad ang targeted na pagquarantine.• Palayasin ang mga sundalo na nagdadaga ng takot at bayrus sa mga komunidad. 7. Gawing ligtas ang lugar at opisina ng trabaho!• Igiit ang ligtas na working environment para sa mga manggagawa at empleyado.• Dapat magbigay ang kumpanya ng mga safety equipment, libreng pamamahagi ng hygiene kits, face masks o face shields, libre at regular na Covid-19 testing, at mas mataas na hazard pay sa gitna ng pandemya 8. Gawing ligtas pagbabalik-eskwela!• Pondohan ang mga eskwelahan para ligtas itong mabuksan. Magbigay rin ng pondo para sa paggawa ng mga imprastraktura at pagtugon sa mga health protocols ng mga pribado at pampublikong eskwelahan para sa ligtas na pagbabalik-eskwela.• Dagdagan ng mga klasrum ang eskwelahan at mga titser.• Magkaroon ng mas maluwag na ispasyo para sa isports at paglalaro. 9. Pasikarin ang ekonomiya!• Bigyan ng subsidyo at tulong ang mga manggagawa, magsasaka, at mga pamilyang mababa ang kita para pasiglahin ang demand at lokal na produksyon.• Itaas ng sahod at itakda ang national minimum wage para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa sa buong bansa.• Ipabasura ang Labor Order 17 na pinasa noong May 16 na nagpapahintulot sa mga kumpanya na babaan ang sahod ng mga manggagawa sa ngalan ng pandemya.• Bigyang suporta ang mga umuuwing Overseas Filipino Workers.• Pansamantalang itigil ang paniningil sa upa sa lupa, at pagkansela sa utang ng magsasaka.• Suportahan ang mga lokal na produkto at ang ating mga magsasaka.  Bigyang subsidyo ang maliliit na magsasaka para sa produksyon ng pagkain. Libreng ipamahagi ang lupa sa mga nagbubungkal. 10. Suportahan ang mga maliliit na negosyo at propesyunal para makabalik sila sa trabaho sa ligtas na paraan at patuloy na kumita! • Isuspend and TRAIN law, ang Rice Tarrification Law, bawiin ang oil tax at i-rollback ng mga presyo sa gasolina at iba pang pangunahing pangangailangan ng mamayan.• Pansamantalang itigil ang pagbabayad-utang ng gobyerno.• Itigil ang pagwawaldas sa modernisasyon ng AFP at pagbili ng mga armas para sa kontra-insurhensiya.• Itigil ang pagbibigay dagdag insentiba sa malalaking negosyo habang pinipiga ang mamamayan.• Patawan ng buwis ang pag-aari ng mga bilyunaryong kapitalista. ###Read more

College Editors Guild of the Philippines National OfficeQuezon City, Philippines
21,075 supporters
Created March 15, 2020
Victory!
Petition to Congress
Despite the fact that it is a $10Billion/Year industry, the National Football League (NFL) continues to enjoy status as a non-profit organization -- meaning it doesn’t have to pay federal corporate taxes.  The Commissioner of the NFL, Roger Goodell, makes nearly $44 million a year -- earning more than the heads of companies like Coca-Cola and Wal-Mart. Through TV deals alone, the NFL has inked nearly $30 billion with various television networks. And so often, fans like you and me are asked to foot the bill for new stadiums through our own taxes. Yet despite being the most profitable sports league in the entire world, the NFL does not pay federal taxes.  The NFL should pay their fair share towards our economy! Just like Major League Baseball, which gave up its nonprofit status in recent years, as well as the National Basketball Association, the NFL should not be able to hide under a nonprofit status in order to avoid paying federal taxes.  The NFL has methodically worked to shift all the power to their side, leaving players, employees and PARTICULARLY THE FANS little say in what goes on with the league. We deserve a say, but do not wish to boycott our teams! Therefore, we are calling on our elected representatives to revoke the tax-exempt status we bestowed upon the league half a century ago. Please sign this petition, and let Congress know that you want them to reconsider the NFL’s tax exempt status. Read more

Lynda WoolardNew Orleans, LA, United States
425,313 supporters
Created September 26, 2012
Petition to I&B Ministry, Government of India, Press Council of India, EDITORS GUILD OF INDIA
Sudarshan News is hindi news channel which pushes dangerous communal propaganda every day on TV. Watch the video attached for evidence. The only way to let them know that communal harmony is the way forward and humanity will beat religious bigotry and hatred is to show them we are not ready to accept their hatred filled news. #BoycottSudarshanNews #GetWellSoonIndianNewsRead more

Ramit VermaNew Delhi, भारत
60,361 supporters
Created December 15, 2018
Petition to Instagram
INSTAGRAM MAKE EDITORS LOSE THERE MOTIVATION AMD HURTING THEMRead more

Kamila .Tel Aviv, Israel
272 supporters
Created September 4, 2020
Petition to Editors, editor supporters
editors are flopping and how we need new big editors and how every editor deserves equal attentionRead more

nouf trillioncharliJordan
21 supporters
Created January 8, 2022
Can't find what you're looking for? Build support for an issue you care about.
Start a petition