Petition Closed

Duam transparencë për Teatrin Kombëtar dhe Projekt-Ligjin për Artin!

This petition had 7,613 supporters


Ne, artistët, pedagogët dhe studentët e teatrit, jemi kundër vendimit tuaj për zhvendosjen e Teatrit Kombëtar tek Skena e Re "Turbina" dhe Projekt-Ligjit "Për disa ndryshime në Ligjin për Artin dhe Kulturën"

Ne kërkojmë:

1. Të anullohet vendimi për zhvendosjen e Teatrit Kombëtar dhe të bëhet transparencë e plotë në lidhje me projektin e Teatrit të ri Kombëtar.

2. Të pezullohet projekt-ligji dhe të hapet dialogu me përfaqësues të komunitetit për një projekt-ligj tjetër.

Për sa më lart, kërkojmë një takim të hapur, në sallën e Teatrit Kombëtar, brenda javës së ardhshme.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj...

(Vijojnë firmat)

 Today: Sindikata e Artisteve te Skenes dhe Ekranit is counting on you

Sindikata e Artisteve te Skenes dhe Ekranit needs your help with “znj. Mirela Kumbaro - Ministre e Kulturës: Duam transparencë për Teatrin Kombëtar dhe Projekt-Ligjin për Artin!”. Join Sindikata e Artisteve te Skenes dhe Ekranit and 7,612 supporters today.