Petition Closed

Keep Ysgol Gynradd Beaumaris

This petition had 355 supporters


Anglesey County Council have issued a Non-Statutory Consultation to review primary education in the Seiriol area.

Beaumaris is a vibrant and popular town which has had a school since 1605. As in many other rural parts of Wales, our school has played an important part in building our close-knit community. We are therefore strongly committed to ensuring that Ysgol Gynradd Beaumaris remains open and that our town is attractive for families to live here permanently.

I strongly oppose any proposal that would result in the closure of Beaumaris Primary School.


Mae Cyngor Sir Ynys Mon wedi cyhoeddi Ymgynghoriad Anstatudol er mwyn adolygu addysg gynradd yn ardal Seiriol.

Mae Beaumaris yn dref fywiog a phoblogaidd sydd ag ysgol ers 1605.  Fel mewn llawer o ardaloedd gwledig eraill yng Nghymru, mae ein hysgol wedi chwarae rhan bwysig yn adeiladu ein cymdeithas glos.  Rydym felly’n ymrwymo’n gryf i sicrhau bod Ysgol Gynradd Beaumaris yn aros yn agored a bod y dref yn le deiniadol i deuluoedd fyw’n barhaol.

Rwyf yn gwrthwynebu’n gryf unrhyw gynhigion a fyddai’n arwain at gau Ysgol Gynradd Beaumaris.Today: Beaumaris Primary School Response Committee is counting on you

Beaumaris Primary School Response Committee needs your help with “ysgolionmon@ynysmon.gov.uk : Keep Ysgol Gynradd Beaumaris”. Join Beaumaris Primary School Response Committee and 354 supporters today.