Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans yasağı kaldırılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


YÖK'ün 2016 yılında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler sonucu "tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez" hükmü yer aldı. Bu hükmün çoğu kişinin hayaline ulaşmasında bir engel olduğu söylenebilir. Sözü geçen Yönetmeliğin gözden geçirilmesini ve 35.maddenin 6.fıkrasının değiştirilmesini talep ediyoruz. Bireyin eğitimde seçim özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.