Kampanya Kapatıldı

ULUSAL BİLİM ETİĞİ KURULU KURULMALIDIR

Bu kampanya 458 destekçiye ulaştı


ULUSAL BİLİM ETİĞİ KURULU KURULMALIDIR !
Son günlerde basında yer alan bilgilere göre YÖK intihal ve bilimsel sahtecilik soruşturmalarından tamamen çekiliyor (1). Aslında çekilse de çekilmeyip bu bağlamdaki yetkilerini şimdiye kadar olduğu gibi üniversitelerle paylaşmaya devam etse de bir şey farketmez. Çünkü üniversitelerin "kol kırılır yen içinde kalır" zihniyetiyle kendi elemanlarının bilimsel yolsuzluğunu örtbas etmeye daha yatkın olduğu, buna karşılık YÖK'ünde bu örtbas etme girişimlerini görmezden gelerek cesaretlendirdiği bu güne değin yaşananlarla kanıtlanmış durumda (2, 3).

Durum her iki kurum açısından da umutsuz olmasına karşın YÖK'ün aradan çekilip topu üniversitelere atarak "beni bu işe karıştırmayın" anlamına gelen bir yasa çıkarmaya çalışması bilim etiğinin geleceğinin daha da kötü olacağının habercisidir.

YÖK'ün bilim hırsızlıklarını önleyecek tarafsız bilimsel inceleme ve soruşturma yöntemleri önermek yerine, bu işten tamamen çekileceğini ilan etmesi üniversitelerin intihal olayları karşısındaki duyarsızlığı ve örtbas etme eğilimi dikkate alındığında bilim etiğinin geleceği yönünden son derece yanlış bir tutumdur.


Bilimsel sahteciliklerin de hiç bir şekilde YÖK'e gönderilmeyerek üniversitede incelenip soruşturulmasını öngören söz konusu yasa tasarısıyla, üniversitenin yapacağı soruşturma sonuçlarının dahi YÖK'e bildirilmeyeceği ifade edilmektedir (1). Bu durum YÖK'ün üniversitenin örtbas ettiği iddia edilen bilimsel sahtecilikleri, denetleme yetkisinin dışına çıkarmak istediğini akla getirmektedir ki bu durum her şeyden önce YÖK'ün varlık nedenini tartışmalı hale getirecektir.


Yıllardır yaşanan olaylar / deneyimler göstermiştir ki;
YÖK bilimsel sahtecilik soruşturmalarından ister çekilsin, ister çekilmeyip üniversitelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye devam etsin, tarafsız bir Ulusal Bilim Etiği Kurulu (UBEK) kurulmadıkça bilim etiği soruşturmalarının tarafsızlığı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla sağlanamayacak ve buna bağlı olarak gerçekleşecek örtbas etme olguları nedeniyle bilimsel yolsuzluklar hızla artmaya devam edecektir.

Çözüm;
* Bilim etiğini evrensel bilim ahlakı normları temelinde korumak ve denetlemek üzere, YÖK ve Üniversitelerin örtbas etmeye odaklı yetki alanının dışında, özel usullerle çalışacak ve akademik bir onur kurulu olarak görev yapacak bağımsız bir "ULUSAL BİLİM ETİĞİ KURULU"kurulmalıdır.
* YÖK Disiplin yönetmeliği ile ilgili yetkilerini çıkartılmasına çalıştığı yasa ile üniversitelere devrederken intihal ve bilimsel sahtecilik suçlarını ayrı tutmalı ve bu suçların soruşturulmasını üniversitelere değil kurulacak olan bağımsız "ULUSAL BİLİM ETİĞİ KURULU" na devretmelidir.
* Üniversiteler, diğer araştırma kuruluşları ve YÖK yalnızca bu kurulun aldığı kararları uygulamakla sorumlu olmalıdır. Böyle bir kurulun nasıl oluşacağı, çalışma usulleri, bilimsel etiğe aykırı eylemlerin ve yaptırımlarının neler olduğu ve çok daha önemlisi üniversite yöneticileriyle YÖK'ün bu kurulun kararlarını uygulama sorumluluklarının neler olacağı, Üniversiteler ile öğretim elemanı örgütleri ve Bilim Akademisi'nin görüşü de alındıktan sonra belirlenerek yasal bir düzenleme haline getirilmelidir.
Bilimsel sahtecilikler ancak böylesi bağımsız bir oluşumla ciddi olarak önlenebilir.

Kaynaklar
(1) http://www.milliyet.com.tr/yok-yetkilerini-kismen-devrediyor-gundem-2150583
(2) Ülkemizin en güvenilir intihal (plagiarism) konulu internet portalının (http://plagiarism-turkish.blogspot.com.tr) arşiv bölümünde görülebileceği gibi son on yılda yazılı basın ve internet ortamında 402 adet intihal ve bilimsel sahtecilik konulu haber ve makale yayınlanmış olup bunların neredeyse tamamında YÖK ve Üniversitelerin bilimsel sahtecilik olayları karşısındaki örtbas etmeye odaklanmış sorumsuzluğu eleştirilmekte ve kınanmaktadır. Yalnızca 2007 yılında öğretim elemanlarının karıştığı, intihal konulu 82 haber ve yazı, bir çoğu sorumlularının adları açıkça zikredilmiş olmak üzere yer almıştır. Yine aynı internet portalında yer aldığı gibi iniversitelerdeki intihal olayları günümüzde de devam etmektedir. Bunca intihal olayında adı geçen yüzlerce kişi profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi ünvanlara sahip olup, içlerinde her türlü akademik ve idari görevlere atanmakta bir sakınca görülmeyen an çok sayıda kişi vardır.
(2) Ayrıca Bakınız
http://plagiarism-turkish.blogspot.com.tr
http://plagiarism-in-turkey.blogspot.com.tr
https://plagiarismkarlik.wordpress.com
https://intihalkarlik.wordpress.com
VİDEO: AİHM 33 Yıllık İntihal Tartışmasına Noktayı Koydu
http://www.dailymotion.com/video/x1tm1hi_aihm-33-yillik-intihal-tartismasina-noktayi-koydu_newsBugün Kayhan imzanı bekliyor!

Kayhan Kantarlı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yükseköğretim Kurulu, TBMM Başkanlığı: ULUSAL BİLİM ETİĞİ KURULSUN». Kayhan ve imza atan diğer 457 kişiye katıl.