2014 engeline takılan Çocuk gelişimciler bizde bu haktan yararlanmak için imzalayalım.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Mezun olan arkadaşlar zamanımız çok az lisans tamamlamak isteyenler 19.11.2014 tarihinden önce mezuniyet şartı var. 3 senedir hep 2014 öncesi Mezunlar başvuru yapıyor. Bu durum fırsat eşitliğine aykırıdır. Desteklerinizi bekliyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 26 "Her şahsın eğitime hakkı vardır."
" Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlere saygının kuvvetlenmesini istihdaf etmelidir."

Anayasya Madde 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.