Petition Closed
Petitioning Presidente Xunta de Galiza

Os cartos que me desconten da folga, para fines sociais.

Xa que os anti folguistas din que a folga non vale para nada, que só é un xeito de que a administración se quede cos ingresos dese día, obriguemos á administración a que faga un uso social dese dinheiro e calémoslle a boca aos esquirois de paso.

Letter to
Presidente Xunta de Galiza
Os cartos que me desconten da folga, para fines sociais.