Solicitamos que a Xunta de Galicia se implique con "Cambados Cidade Europea do Viño 2017"

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


Dende esta plataforma veciñal queremos expoñer que, sendo nomeado Cambados como CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017, e sendo unha gran oportunidade, tamén debemos promover que Cambados e o Salnés sexan coñecidos pola súa historia, cultura, ect e calidade de vida na que día a día se implican cantidade de persoas de ben.

Coa finalidade de favorecer a tódolos sectores culturais, sociais, econónicos... é polo que

SOLICITAMOS:

a colaboración máxima da Xunta de Galicia como representante de tódolos galegos e galegas.Hoy: Plataforma de apoio a Cambados cuenta con tu ayuda

Plataforma de apoio a Cambados Cidade Europea do Viño 2017 necesita tu ayuda con esta petición «Xunta de Galicia: Solicitamos que a Xunta de Galicia se implique con "Cambados Cidade Europea do Viño 2017"». Únete a Plataforma de apoio a Cambados y 212 personas que ya han firmado.