Petición cerrada

Non nos impidan estudar economía na nosa lingua

Esta petición ha conseguido 41 firmas


En GALEGO: (debajo lo encontrareis en castellano)

Como por moitxs é sabido, en Galicia temos a sorte de ter dúas linguas (castelán e galego) , pero a desgraza de que a lingua propia da nosa terra (o galego), vese en moitos casos minorizada. O asunto do que falarei hoxe é un claro exemplo desta situación de diglosia.

Eu e outrxs compañeirxs que este ano rematamos economía de 1°de Bacharelato, estámonos plantexando coller a materia de Economía da Empresa o ano que vén (materia que figura curricularmente como en galego). O problema dase no momento no que lle preguntamos á profesora polo libro de texto e nos manda mercar un en castelán (lembramos, estando a materia en galego). Estranado, eu pregúntolle por iso e respóndeme que dende fai uns anos as editoriais non publican libros desta materia en galego porque non lles sae rentable. Non lles sae rentable que, alumnos que estamos estudando coa LOMCE, por sorte ou por desgracia mellor dito, teñamos libros en galego dunha materia que se ten que impartir en galego. 

Por iso, hoxe eu pido ao ministerio pero especialmente á consellería que non nos priven de estudar en galego e consigan que teñamos libro, alomenos dunha editorial, na nosa lingua. No caso contrario estaríamos nunha contradición. A materia en galego pero a forma de estudala en castelán...

Se estás dacordo, prégote que asines esta petición. Graciñas!

-------------------------------

En CASTELLANO:

Como por muchxs es sabido, en Galicia tenemos la suerte de tener dos lenguas (castellano y gallego) , pero la desgracia de que la lengua propia de nuestra tierra (el gallego), se ve en muchos casos minorizada. El asunto del que hablaré hoy es un claro ejemplo de esta situación de diglosia.
Yo y otrxs compañerxs que este año finalizamos economía de 1°de Bachillerato, nos estamos planteando coger la materia de Economía de la Empresa el año que viene (materia que figura curricularmente como en gallego). El problema se da en el momento en el que le preguntamos a la profesora por el libro de texto y nos manda comprar uno en castellano (recordamos, estando la materia en gallego). Extrañado, yo le pregunto por eso y me responde que desde hace unos años las editoriales no publican libros de esta materia en gallego porque no les sale rentable. No les sale rentable que, alumnos que estamos estudiando con la LOMCE, por suerte o por desgracia mejor dicho, tengamos libros en gallego de una materia que se tiene que impartir en gallego.
Por eso, hoy yo pido al ministerio pero especialmente a la consellería que no nos priven de estudiar en gallego y consigan que tengamos libro, al menos de una editorial, en nuestra lengua. En el caso contrario estaríamos en una contradicción. La materia en gallego pero la forma de estudiarla en castellano...
Si estás de acuerdo, te ruego que firmes esta petición. Gracias!Hoy: Jaime cuenta con tu ayuda

Jaime Irisarri Izquierdo necesita tu ayuda con esta petición «Xunta de Galicia: Non me impidan estudar economía na miña lingua». Únete a Jaime y 40 personas que ya han firmado.