Decision Maker Response

Xavier Trias’s response

Feb 12, 2014 — Pepe Rubianes, com a artista i com a ciutadà, va ser una persona que sempre es va comprometre amb els reptes de la societat actual.

Barcelona segueix recordant Rubianes amb molt d’afecte. Perquè amb el seu humor i el seu caràcter provocador, era capaç de fer-nos riure i reflexionar sobre tot allò que ens envolta. Com a alcalde de Barcelona, estic plenament convençut que ara més que mai necessitem tenir ben present persones com ell.

Rubianes estimava Barcelona i Barcelona segueix estimant Pepe Rubianes. Per això és just que li reconeguem tot allò que ens va oferir amb tanta generositat, dedicant-li un espai a la ciutat.

Sent conscients d’aquest fet, i que properament es compliran cinc anys de la seva desaparició, des de la Ponència del Nomenclàtor el dia 29 de gener es va acordar deixar reservat el nom de Pepe Rubianes per a denominar una de les vies públiques que resultaran de la pròxima remodelació urbanística del Paral·lel. Sense perjudici que es pogués trobar un altre espai més adient al barri de la Barceloneta.

Pepe Rubianes continua sent un referent per a moltes persones, i per això considero important que la ciutat dediqui un espai a la seva memòria.