Acceptin els resultats del procés participatiu Fem Rambla i prenguin-los com a base de qualsevol remodelació o decisió a la Rambla del Poblenou.

Petición cerrada

Acceptin els resultats del procés participatiu Fem Rambla i prenguin-los com a base de qualsevol remodelació o decisió a la Rambla del Poblenou.

Esta petición ha conseguido 556 firmas

Fem Rambla ha iniciado esta petición dirigida a Xavier Trias

Signant aquesta petició, estareu manifestant la vostra adhesió a la declaració aprovada per unanimitat pel veïnat reunit en l'assemblea de Fem Rambla del dia 10 de desembre:

1. Dono suport al procés participatiu Fem Rambla, com a procés veïnal que ha permès conèixer les diverses opinions a l'entorn de la Rambla del Poblenou.

2. Dono suport al document de conclusions, on s'expressen les propostes per la Rambla del Poblenou, fruit de tot aquest procés

3. Reclamo que el document de conclusions sigui la base de qualsevol remodelació o decisió a la Rambla del Poblenou i que per tant l'Ajuntament no dugui a terme cap acció sense el necessari consens.

Vuit mesos abans, el 10 d’abril de 2013, en profund desacord amb la decisió de l'Ajuntament, el veïnat del Poblenou va impedir que les rotondes fossin asfaltades com havia passat amb el passeig central. Tot i així, aviat es va prendre consciència que la mobilització no podia limitar-se a impedir una actuació urbanística i es va plantejar, des de l'inici del procés, un triple objectiu:

- Definir com es volia la remodelació de la Rambla

- Establir quins usos han de conviure a la Rambla i com poden ser compatibles

- Dur a terme un procés que sigui referència per a la participació ciutadana al barri.

Sense aquest triple objectiu, el procés Fem Rambla hagués estat puntual i anecdòtic i hagués acabat quan es confirma que s’aturen les obres d’asfaltat de les rodones. Hem volgut deixar un precedent sobre com la ciutadania pot decidir en tots els aspectes que l’afecten. Volem que el procés Fem Rambla marqui un abans i un després de la participació ciutadana al Poblenou i això és responsabilitat de la ciutadania i de les administracions. Des del primer moment s'ha establert com a prioritari empoderar als veïns i veïnes del barri, demostrar la capacitat de construir un espai públic per a tothom des del consens i la participació. S'ha volgut fer un procés rigorós, obert i constructiu. S'ha passat de la protesta a la proposta. I volem que el document de resultats d’aquest procés siguin una referència necessària per l’Ajuntament a l’hora de prendre totes les decisions que afecten a la Rambla. I volem que aquest procés també serveixi per establir uns vincles diferents entre el districte i el barri. Volem decidir.

Un element que també ha caracteritzat el procés ha estat la transparència. És per això que hem creat un blog on ha aparegut tota la informació sobre Fem Rambla. No tan sols les convocatòries d’activitats, sinó també totes les propostes, el conjunt de comentaris de totes les enquestes...això al costat d’un compte de twitter, han estat eines per donar a conèixer la nostra tasca més enllà de les assemblees i les activitats presencials.

En aquest sentit és significatiu com es passa d’un lema inicial de “La Rambla...parlem-ne?” al definitiu nom del procés de “Fem Rambla”, una clara referència a la voluntat de construir el nostre espai públic i fer-ho teixint complicitats entre tothom.

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 556 firmas