Dóna suport a la petició de la Creu de Sant Jordi 2020 pel Dr. Josep Tomàs i Vilaltella

Dóna suport a la petició de la Creu de Sant Jordi 2020 pel Dr. Josep Tomàs i Vilaltella

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Xavier Company Fonts ha iniciado esta petición dirigida a xavicompanyfonts@gmail.com y

 

Vaig Néixer el 18 de març de 1938. Com a conseqüència del bombardeig feixista italià sobre Barcelona, vingué al món en una cuneta de carretera.Vaig créixer en el barri de Sant Antoni de Barcelona. L'assistència escolar va ser laica, en acadèmies com l'Escola Lumen i l'Escola Pérez Iborra.

Em van incorporar en els minyons escoltes, Centre Ramon Llull, des dels 9 anys fins als 23. Vaig ser cavaller escolta (el quart de Catalunya) cap de secció, cap de clan i Guia Investit poc abans d'abandonar l'entitat.

Em vaig matricular en el curs comú per Físiques i vaig seguir la resta d'estudis acadèmics a Medicina. En el primer curs de la Facultat de Medicina vaig participar com a membre actiu en la vaga. No vaig poder entrar al Paranimf pel bloqueig policial.

Em van fer membre de la Unió Democràtica de Catalunya, on dirigia un grup. Vaig assumir la direcció de Fenec (Federació Nacional d'Estudiants Catalans). Al gener del 1960 en una estada com a Becari a l'Hospital de Novara a Itàlia vam demanar que es fes una vaga a la Universitat de Milà com a protesta per la vinguda d'Eisenhower a Espanya.

Vaig participar com a encarregat de la secció de contaminació social (valoració de l'excés de soroll a Barcelona) al ser membre de la junta d'Amics de la Ciutat. En el temps, sota el nostre impuls, es van restituir un grup de monuments, com el d'en Dr. Robert, o del batlle Francesc Lairet.


- FORMACIÓ ACADÈMICA

- Llicenciat en Medecina per la Universitat de Barcelona (1963). Doctorat en Psiquiatria en 1988 Universitat Autonoma de Barcelona.

- Especialista en Pediatria (Juny 1965). Universitat de Barcelona.

- Especialista en Psiquiatria (Juny 1964). Universitat de Barcelona.

 

- TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

- Professor en el màster dirigit pel Professor Dr. Belmonte de Psiquiatria Infantil en la càtedra de Psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona.

- Cap d'Unitat de Paidopsiquiatria de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron.

- Professor Titular de la Facultat de Medecina de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

- Professor Docent (adjunt, titular, encarregat de càtedra) de l'Assignatura Troncal de Psiquiatria de la Facultat de Medecina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Creador i Director del Màster d'Especialització en Psiquiatria i Psicologia Infanto-juvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Creador Director del Postgrau d'Especialització en Psiquiatria i Psicologia Infanto-juvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Encarregat de l'assignatura optativa de Paidopsiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Professor de Psiquiatria de l'Escola Universitària d'Infermeria.

- Fundador i director del Centre Londres 94. Primer centre de Catalunya dedicat a la psiquiatria essencialment eclèctica igual que en el departament de Paidopsiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron.

 

- CÀRRECS SOCIETARIS

- President i de la secció de Psiquiatria Infantil de la Sociedad Española de Psiquiatría.

- Membre de la Comissió de Psiquiatria Infanto-juvenil del Consell General de Psiquiatria de la Generalitat de Catalunya.

- Membre numerari de la Societe Europeénne de Metodologie e Investigation Psychiatrie.

- President i President D'honor de la societat de Psiquiatria Infantil y de l'Adolescent (AEPNYA).

- Fundador i President d'Honor de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i de l'adolescent. Membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

- Fundador, director i membre del consell de redacció de la Revista de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría Infantil.

- Membre numerari de la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil.

- Vicepresident del Tribunal de Subnormals de Catalunya i Balears.

 

- PUBLICACIONS I CONGRESSOS

- Més de 25 llibres entre els quals destaquen:

- El Niño. Editorial Salvat.
- "Psicomotricidad y reeducación". Ed. Laertes.
- "Impulsividad vs. Agresividad" Ed. Laertes.
- "Trastorno bipolar de inicio precoz". Ed. Médica Panamericana.

- Publicació de més de 100 articles a revistes mèdiques i de psiquiatria.
- Assistència a més de 100 congressos, simpòsiums i reunions científiques.
- Participació en programes de ràdio i televisió.

 

- ALTRES

- Pèrit Canònic en la Diòcesi de Barcelona, Tortosa i Terrassa, i ocasionalment, de
- Girona i Solsona.

- Membre del tribunal transitori del Col·legi de Metges de validació de metges psiquiatres.

- Premi Jeroni de Moragas.

- Medalla d'Or del Fòrum Europa.

- President d'Acció Catòlica en l'àmbit universitari.

- En els Minyons Escoltes: cavaller escolta, guia investit, cap de secció, cap de clan. Participació en la fundació de l'escola de caps.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas