ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

Withdraw toilet seat with pattern “Lord Buddha” from the market --- ระงับการจำหน่ายฝาครอบโถส้วมลวดลาย "พระเศียรองค์พระพุทธเจ้า" จากฝรั่งเศส

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน8,051คน


เพื่อเทอดทูญและเคารพสักการะแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระศาสาดาแห่งศาสนาพุทธ

To guard against and in surveillance of any attempts to denigrate or make blasphemy of Lord Buddha and Buddhism

****************************************************************************

ภาษาไทยอยู่ด้านล่างค่ะ

Dear friends,

We are very grateful to inform you that S.A.S. Olfa (France) has recently announced by sending an email on Friday, 08-March-2013 that the toilet seat with pattern "Lord Buddha" will be withdrawn from its markets and the manufacturing of this product will be terminated in this coming future. Finally, we are able to achieve our first milestone. It was exactly one month, since I have found this particular toilet seat in one sanitary ware shop in Germany on Friday, 08-Febraury-2013. We can really and truly convince S.A.S. Olfa to consider and accept our concerns respectively.

http://www.olfa.fr/en/toilet-seats-pattern.html

Almost 8,000 of you came together to show your support for our two campaigns. You can sign your name in any of these two campaigns. Your voice will support both campaigns automatically.

www.change.org/notoiletseat  by Knowing Buddha Organization (Bangkok, Thailand)

www.change.org/nobuddhaseat by Por Nantharat

We are deeply indebted to your time and full consideration. Please stay engaged and join us.

However, we still need to convince "Moulin de Broaille" hotel in Bourgogne (France) to remove Olfa's Buddha toilet seats from its rooms. You can help by continuing to sign this petition www.change.org/notoiletseat.

There has been no feedback from the hotel so far. We want to inform the owner of "Moulin de Broaille" about the decision of S.A.S. Olfa accordingly. In fact, he or she can adjust the apartment "Little Buddha" to be a cozy and warm apartment as "Little Asia" for its guests, by using any other natural ways of Asian Touch indeed.

http://www.moulindebroaille.eu/FR/Kamer_1.html

We hope that they will finally listen to our concerns and be able to find a way of compromise between business and religion “Buddhism” properly.

With gratitude,

Por Nantharat

*****************************************************************

เรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 บริษัท S.A.S Olfa แห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตฝาครอบโถส้วมชักโครกลวยลาย “พระเศียรองค์พระพุทธเจ้า” ได้ทำการส่งหนังสือแจ้งมายังรุ่นพี่ของดิฉันที่พำนักอยู่ที่ฝรั่งเศสและผู้ร่วมรณรงค์ท่านอื่นๆ ถึงความเสียใจและขอโทษในการที่รู้เท่าไม่ถึงการในการผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีความยินดีที่จะยุติการจำหน่ายรวมถึงการผลิตโดยสิ้นเชิง รวมถึงการเพิกถอนรูปภาพของสินค้าชิ้นนี้จากเว็บไซท์ของบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้ การยอมยุติดังกล่าวนี้คือผลแห่งความสำเร็จของการรณรงค์ที่สำคัญของพวกเรา ในการที่สามารถโน้มน้าวแนวคิดของบริษัท S.A.S Olfa ให้รับทราบถึงความหมายและความสำคัญขององค์พระศาสดาแห่งศาสนาพุทธ

http://www.olfa.fr/en/toilet-seats-pattern.html

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านกว่า 8,000 ชีวิตที่สละเวลามาร่วมลงรายนามชื่อเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ของพวกเราในครั้งนี้

แต่อย่างไรก็ดีสถานที่พักตากอากาศชื่อ Moulin de Broaille ซึ่งตั้งอยู่ที่แคว้น Bourgogne ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเจ้าของกิจการมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอห้องชุดที่ได้ทำการตกแต่งในรูปแบบแนวคิดหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวและหนึ่งในห้องชุดดังกล่าวได้ทำการตกแต่งโดยใช้ชื่อว่า “Little Buddha” หรือ “พระพุทธเจ้าองค์น้อย” โดยมีการใช้ฝาครอบโถส้วมชักโครก ลวดลาย “พระเศียรองค์พระพุทธเจ้า” จากบริษัท S.A.S Olfa 

http://www.moulindebroaille.eu/FR/Kamer_1.html

เราคงต้องการจะแจ้งให้เจ้าของสถานที่พักตากอากาศดังกล่าวได้ทราบถึงการตัดสินใจในการยุติการจำหน่ายและการผลิตฝาครอบโถส้วมชักโครกลายดังกล่าวของบริษัท S.A.S Olfa และต้องการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนการตกแต่งห้องพักดังกล่าว เพื่อเป็นแรงกระตุ้นท่านทั้งหลายสามารถร่วมสนับสนุนการรณรงค์เรื่องนี้โดยการร่วมลงชื่อสนับสนุนตามลิงค์นี้ www.change.org/notoiletseat 

ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง

นันทรัตน์P กำลังรอให้คุณช่วย

P N อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Withdraw toilet seat with pattern “Lord Buddha” from the market --- ระงับการจำหน่ายฝาครอบโถส้วมลวดลาย "พระเศียรองค์พระพุทธเจ้า" จากฝรั่งเศส» คุณสามารถร่วมกับ P และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8,050 คน ได้แล้วตอนนี้เลย