Wesprzyj protest taterników przeciwko ELEKTRONICZNEMU SYSTEMOWI REJESTRACJI w Tatrach!

Victory

Wesprzyj protest taterników przeciwko ELEKTRONICZNEMU SYSTEMOWI REJESTRACJI w Tatrach!

This petition made change with 1,463 supporters!
Klub Wysokogórski Warszawa started this petition to Tarzański Park Narodowy Pan Dyr. Szymon Ziobrowski and

Wesprzyj protest taterników przeciwko nieuzasadnionej kontroli i inwigilacji!

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego pan Szymon Ziobrowski planuje od 1 stycznia 2018 r objąć taterników elektronicznym systemem rejestracji wyjść (ESR lub EKW). Każdy taternik będzie musiał w niedługim czasie podać swoje dane osobowe, aby móc się wspinać w Tatrach (pilotażowo system ma być nieobowiązkowy). Wkrótce likwidacji ulegną tradycyjne książki wyjść - prosty i niezawodny system komunikacji pomiędzy taternikami a TOPR, związane z wieloletnią tradycją i kulturą taternicką. W perspektywie taternicy niebezpodstawnie obawiają się, że system posłuży wprowadzeniu opłat za wspinanie oraz limitowaniu dostępu do ścian wspinaczkowych. Podane przez TPN powody wprowadzenia ESR są niejasne lub wątpliwe merytorycznie, a argumentowanie potrzebą poprawy bezpieczeństwa taterników wprost mija się z prawdą. Walny Zjazd Polskiego Związku Alpinizmu sprzeciwił się systemowi, zaprotestowały też kluby wspinaczkowe, ale TPN zignorował te protesty. Wolność, integralna część taternictwa nierozerwalnie związana z jego duchem, już wkrótce może zostać poważnie ograniczona. Doprowadzi to z pewnością do dalszego osłabienia poziomu naszego taternictwa i alpinizmu.

Panie Dyrektorze - apelujemy o zarzucenie tego fatalnego pomysłu!

Victory

This petition made change with 1,463 supporters!

Share this petition