Gwahardd plastig un-defnydd mewn ysgolion Cymreig. Ban single-use plastic in welsh schools

0 have signed. Let’s get to 500!


Mae plastig un-defnydd mewn ffreuturiau ysgolion yn hollol ddibwynt. Wrth i'r moroedd lenwi gyda gwastraff plastig, gallai gwahardd hyn o ysgolion fod yn ffordd dda o nid yn unig lleihau gwastraff ond hefyd dangos i blant sut gallent ddefnyddio llai o blastig adref.

Single-use plastic in school caffeterias is completely pointless. As the oceans fill up with plastic waste banning this from schools would be a great way to not only cut down on waste but show children how they can cut down their plastic use at home.Today: Ysgolion Di-Blastig is counting on you

Ysgolion Di-Blastig Plastic Free Schools needs your help with “welsh assembly : Gwahardd plastig un-defnydd mewn ysgolion Cymreig. Ban single-use plastic in welsh schools”. Join Ysgolion Di-Blastig and 444 supporters today.