De Regenboogverklaring

De Regenboogverklaring

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Stephan Bijleveld started this petition to Nashville-ondertekenaars Kees van der Staaij

'Honderden orthodox-protestantse predikanten ondertekenen anti-lhbti-pamflet', kopt NOS op 6 januari. 'Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hebben hun handtekening gezet onder een tekst die zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders. In het pamflet wordt beschreven dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw."', aldus het artikel."Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.", staat onder meer te lezen in het pamflet.

Met deze tegenpetitie willen wij deze orthodoxe Christenen duidelijk maken dat hun Middeleeuwse denkbeelden betreffende andersgeaarden en transgenders niet meer van deze tijd zijn. Zij, van alle groepen, zouden juist begrip moeten kunnen tonen voor het feit dat wij in een maatschappij tonen waar mensen die anders in het leven staan dan jij ook gewoon een plek hebben en daarom niets meer of minder waard zijn dan jijzelf. Dit is verankerd in onze grondwet in Artikel 1, luidend:

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Dat zij hiervan gebruik maken om hun religie vrij te kunnen bedrijven, en tegelijkertijd ditzelfde artikel met voeten treden wanneer gelijkheid hen niet uitkomt laat een stuitend gebrek aan zelfreflectie zien dat alleen kan worden omschreven als hypocriet.

Wij willen hiermee een sterk signaal afgeven aan alle bekrompen orthodoxen: Artikel 1 van de grondwet geldt voor iedereen. Aan geaardheid en gender kan een mens niets doen. Aan een bekrompen wereldbeeld wel.

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!