Solicităm respingerea interdicțiilor absurde la IQOS

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Solicităm respingerea interdicțiilor absurde la IQOS

Noi, utilizatorii produsului IQOS din Republica Moldova, cerem autorităților respingerea interdicțiilor absurde la produsele din tutun încălzit.

Noi suntem profund de îngrijorați de recenta inițiativă legislativă care propune egalarea produselor din tutun încălzit (rezervele HEETS pentru IQOS) cu țigările obișnuite.

Aceasta ar însemna că:
-  prețul rezervelor HEETS va crește în urma majorării accizelor;
-  va fi interzisă utilizarea IQOS în locuri publice care permit utilizarea acestora;
-  va fi interzisă informarea utilizatorilor despre ofertele speciale și alte noutăți;
-  va apărea necesitatea revenirii la țigările tradiționale care sunt mai nocive atât pentru fumători cât și nefumători.

Suntem categoric împotriva acestei abordări. Nu înțelegem scopul proiectului și cine are de câștigat pe seama lui.

Suntem indignați că inițiativa legislativă nu a fost supusă până în prezent unor dezbateri publice, transparente cu implicarea societății civile și persoanelor care vor simți impactul acestor modificări. Ne îngrijorează graba cu care se promovează niște modificări despre care am aflat doar parțial din presă.

Ne dorim ca și în Republica Moldova, autoritățile să țină cont de practicile democratice și profesioniste aplicate de țările europene în procesul decizional.

Cerem respingerea proiectului de lege № 52, care constrânge drepturile noastre.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Требуем отклонить бессмысленные запреты на IQOS

Мы, пользователи продукта IQOS из Республики Молдова, требуем от властей отклонить бессмысленные запреты на табачные продукты для нагревания. 

Нашу особую обеспокоенность вызвала законодательная инициатива, которая предлагает приравнять категорию нагреваемого табака (хитстиков HEETS для IQOS) к сигаретам.

Это значит, что:
-  стоимость HEETS возрастет из-за повышения налогов;
-  будет запрещено использование IQOS в общественных местах;
-  невозможно будет узнавать о выгодных предложениях и новостях о продукте;
-  пользователям придется вновь вернуться к традиционным сигаретам, которые намного более вредны для здоровья как для курящих, так и для окружающих

Мы категорически не согласны с таким подходом, совершенно непонятно зачем это делается и кому это выгодно. 

Мы возмущены, что инициатива до сих пор не была представлена для прозрачных публичных слушаний с вовлечением гражданского общества, людей, на которых данные изменения окажут непосредственное влияние. Непонятна спешка, с которой продвигаются эти изменения, о которых мы урывками узнаем только из прессы.

Мы хотим, чтобы и в Республике Молдова власть придерживалась таких же принципов демократичности и профессионализма в законотворчестве, как и в других европейских странах.

Требуем отклонить законопроект № 52, ущемляющий наши права.