New modern movie in Hollywood for Albanian National Hero, George Kastriot Scanderbeg.

0 have signed. Let’s get to 15,000!


“We are pleading to the U.S. Embassy in Tirana, to support our initiative directed to the cinematographic companies in Hollywood, in requesting them to produce a modern movie for our national hero, George Kastriot Scanderbeg, on the occasion of the Jubilee Year, 550 years from his death. Recall, that the only movie for Him, produced by the Soviet Union (our ex-fellow), dates 64 years before.”

“I lutemi Ambasadës së Sh.B.A. në Tiranë, të mbështesë nismën tonë drejtuar kompanive kinematografike në Hollywood, për t’ju kërkuar prodhimin e një filmi bashkëkohor për heroin tonë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeut, me rastin e Vitit Jubilar, 550 vjet nga vdekja e tij. Kujtesë, që i vetmi film ndaj Tij, prodhuar nga (ish-miqtë tanë) Bashkimi Sovjetik, daton 64 vite më parë.”