Uratuj Ormiańskie Muzeum Francji

Uratuj Ormiańskie Muzeum Francji

0 a signé. Prochain objectif : 15 000 !
Quand elle atteindra 15 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !

Comité de soutien au Musée Arménien de France a lancé cette pétition adressée à Françoise Nyssen (Minister Kultury i Komunikacji)

English | Français | Հայերեն | Русский | Deutsch | Español

Ormiańskie Muzeum Francji zostało otwarte w Paryżu w 1953 roku, w obecności prezydenta Republiki Francuskiej. W Muzeum znajduje się wiele bezcennych dzieł, tak cennych, że niektóre z nich były prezentowane w Luwrze. Zbiory przechowywane w Muzeum zostały zebrane przez potomków ofiar ludobójstwa 1915 roku i zostały przekazane państwu francuskiemu w 1978 roku. Są uznane jako dobro narodowe. Obecnie istnienie Muzeum ormiańskiego jest poważnie zagrożone.

Domagamy się, by państwo uszanowało dziedzictwo, które zostało mu przekazane i zezwoliło na ponowne otwarcie Muzeum Ormian Francji.

Powierzchnia wystawiennicza pilnie poszukiwana

W sierpniu 2011 roku Ministerstwo Kultury poprosiło Muzeum Ormian Francji o tymczasowe przeniesienie zbiorów z powodu prac remontowych prowadzonych w budynku, w którym mieści się Muzeum. Muzeum zostało zapewnione, że powrót do tej samej przestrzeni nastąpi zaraz po ukończeniu prac, w maju 2012 roku.

Prace remontowe zostały zakończone, ale Muzeum ormiańskie otrzymało zakaz powrotu do budynku. Ministerstwo Kultury odmówiło zgody na udostępnienie sal i są one obecnie wykorzystywane jako magazyn.

Muzeum apelowało i kontaktowało się ze wszystkimi właściwymi służbami państwowymi, domagając się honorowania zobowiązań. Do tej pory brak jakiejkolwiek odpowiedzi.

Co gorsza, na początku 2014 roku, zamki do budynku zostały zmienione bez uprzedniego ostrzeżenia tak, że dostęp do środka jest obecnie niemożliwy i nikt nie wie, co dzieje się ze zbiorami, które pozostały wewnątrz budynku.

Ormiański Muzeum Francji jest świadectwem historii Narodu

To unikatowe świadectwo kulturowe, które reprezentuje 3000 lat historii i posiada blisko 1200 eksponatów (część z nich została uratowana z narażeniem życia przez ocalałych z ludobójstwa), zniknie.

Dziś to dziedzictwo kulturowe jest zagrożone całkowitym zniknięciem. Państwo jest milczącym grabarzem tego dziedzictwa, choć jednocześnie przygotowuje się do upamiętnienia, w 2015 roku, setnej rocznicy Ludobójstwa Ormian.

Pani Nyssen, w imię historii, w imię kultury, w imię poszanowania zapisów, które zostały przyjęte i zaakceptowane Francję, pozwólcie na ponowne otwarcie Muzeum Ormian Francji.

0 a signé. Prochain objectif : 15 000 !
Quand elle atteindra 15 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !