ДА ЗАЩИТИМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОТКРИТИ намерени в пустинята НАСКА в ПЕРУ (Bulgarian)

0 a signé. Allez jusqu'à 100 !


          ДА  ЗАЩИТИМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ  ОТКРИТИЯ

                   намерени в пустинята НАСКА в ПЕРУ

 През  есента  на 2015 година ''търсачи на  съкровища'' откриват в недрата  на пустинята Наска различни предмети, както  и тела в състояние  на  мумификация.

Тези  тела са с непозната екзотична морфология.  Извършени са рентген анализи, скенерни анализи и  датиране с въглерод 14 от  НПО (неправителствена  организация) институт Инкари Куско от Перу.  Анализите  удостоверяват ИСТИННОСТТА нa  тези  биологични  единици.

Тези биологични единици  са  от ДВА  РАЗЛИЧНИ  ВИДА.

Единият - от тип ''хуманоиден  рептил'' (влечугоподобен) е  дълъг 60 см.  Той  притежава  тридактилни ( с  по  три  пръста)  ръце  и  крака,  удължен череп тип  ''рептилоид'' и  кожа,  приличаща  на кожата  на  гущер.  Единият  екземпляр е  бременнен  и  носи  три яйца (в утробата си).  Датировката с  въглерод 14  показва  възраст  от около осемстотин години.

Другият е от  т.нар. ''хибриден''  (смесен) тип. Той  има хуманоидна  външност с  височина  от  около 1 м 70.

Рентгеновите и скенерните нзследвания показват, че  неговите вътрешни  органи са  непокътнати.  Този екземпляр се  отличава от  човека по крайниците  си с по  три  пръста  и с  по пет  стави  на  пръстите,  както и с  по-издължен  череп.  Анализът с  въглерод 14  показва възраст  от 1750 години

АНАЛИЗИТЕ  на  неговата ДНК ДОКАЗВАТ,  че  НЕ Е  Хомо Сапиенс (Homo Sapiens)!

Всички  екземпляри са  покрити с  пудра  от  диатомит ( микроскопични фосилизирани водорасли), притежаваща способността да  консервира чрез обезводняване.

Става  въпрос за ИЗКЛЮЧИТЕЛНО  ОТКРИТИЕ, което може  да  промени  нашето виждане  за  миналото и  да  ни  даде  нови елементи в  познанието  на  ИСТОРИЯТА  на ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Съществува  обаче  опасност от  УНИЩОЖАВАНЕ   на  тези  биологични материали,  те да станат  предмет на ТРАФИК към частни  колекции или да  бъдат СКРИТИ.

Да се  обявим за сътрудничество на  правителствата по целия свят!

Да изискаме извършването  на  научни  изследвания  върху  тези  тела!

Да поискаме намесата  и контролът по това  досие  да се осъществи  от ЮНЕСКО!

ПОДПИШЕТЕ тази  петиция с  цел УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА  ПРИЗНАЯТ  това, което е НАЙ-ГОЛЯМОТО  АРХЕОЛОГИЧНО  ОТКРИТИЕ  на ВСИЧКИ  ВРЕМЕНА и да го СЪХРАНЯТ!

Френски петиция

Приложения:

Плочи описателни на екземпляри френски, испански и английски pdf

Описателни видео на екземпляри на френски, испански и английски език

1- Alberto        2- Josefina         3- Victoria       

4- Maria          5- Wawita           6- Alberto 2