Kampanya Kapatıldı

Gemi Adamları Yönetmeliği Yeterlilik Yenileme Değişikliği

Bu kampanya 2.675 destekçiye ulaştı


Yeni yapılan aşağıdaki düzenleme ile  Kaptan, Başmühendis/Başmakinist ehliyetlerinin yenilenmesi için gemide çalışanlar için sınav zorunluluğu getirilirken, denizcilik şirketinde yada eğitim kurumlarında görev yapıp gemiye çıkmayan kişilerin ehliyetleri sınavsız yenilenebilecektir. 

Hakim, savcı, doktor, avukat vb. Mesleklerde çalışanların yeterliliklerini yenilemek gibi bir sorunları olmamaktadır. Ancak denizde çalışan biz  Kaptan, başmühendis/başmakinist lerin çalıştıkları süreyi belgelemesinin yanında birde tekrardan sınava tabi tutulmaları kabul edilemez bir durumdur.

Yapılan bu düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi büyük bir haksızlığın önüne geçmek için önem arz etmektedir. 

Yönetmelikte bulunan geçici madde ile şuan için sınavsız uzatma imkanı bulunuyor olsa bile bunun ne kadar geçerli olacağı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. 

Yönetmelikte yazım yanlışlarından kaynaklı yanlış anlaşılmsların olduğu dile getirilmektedir. Bu gibi problemlerin önüne geçilmesi ve kimsenin madur olmaması için yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. 

 

İlgili Yönetmelik değişikliği; 

MADDE 49 – (1) Kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit ve telsiz operatörleri yeterliklerinin geçerlik süreleri beş yıldır.

(2) Birinci fıkrada yer alan yeterliklere sahip gemiadamlarından,

a) Bulundukları gemiadamı yeterlik derecesinde;

1) Son altmış ay içinde en az on iki ay süre ile veya,

2) Yeterlik belgelerinin süresinin bittiği tarihten önceki son altı ay içerisinde üç ay süre ile,

deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlamak ve,

b) Aşağıdaki;

1) Yönerge ile belirlenen yenileme sınavında başarılı olmak veya,

2) Yönerge ile belirlenen yenileme eğitimi görmek veya,

3) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinin bir altındaki yeterlik derecesinde, en az üç ay deniz hizmeti yapmak, bu deniz hizmetinde daha önce sahip olduğu yeterliğe uygun görevleri yerine getirmek ve deniz hizmetinden hemen sonra belgesini yenilemek,

4) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinde, bulunduğu geminin Donatım Yönergesine uygun personel listesine ilave olarak en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek ve bu deniz hizmeti süresince asıl yeterlik derecesine uygun görevleri yerine getirmek,

c) İdarede, eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşları ile işyerlerinde veya İdare tarafından uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre çalıştığını belgelendirmek,

şartlarını sağlayan gemiadamlarının yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılırBugün S. Ender imzanı bekliyor!

S. Ender Mertoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Gemi Adamları Yönetmeliği Yeterlilik Yenileme». S. Ender ve imza atan diğer 2.674 kişiye katıl.