Petition Closed

UK Government: Remove the ban on the Church in Wales solemnising same sex marriages.

This petition had 265 supporters


Ni ddylai'r Eglwys yng Nghymru cael eu gwahardd yn gyfreithiol  i berfformio priodasau rhwng cyplau o’r un rhyw, ond cael eu trin fel unrhyw enwad Cristnogol arall. Mae'r gwaharddiad yn cyfyngu ar ryddid yr Eglwys yng Nghymru fel enwad dadsefydliedig. Ni ddylai llywodraeth Prydain ymyrryd yn hawliau yr Eglwys yng Nghymru fel hyn. 

The Church in Wales should not be subject to an automatic legal ban in performing same sex marriages, but be treated like any other Christian denomination. The legal ban curtails the freedom of the Church in Wales as a disestablished and autonomous Christian denomination. The government should not be interfering in the governance of the Church in Wales.Today: Manon is counting on you

Manon Ceridwen James needs your help with “UK Government: Remove the ban on the Church in Wales solemnising same sex marriages.”. Join Manon and 264 supporters today.