Petition Closed

Vietnamese community linked to nail bar trafficking / Những tiệm làm móng tay buôn người.

This petition had 1,496 supporters


We, the undersigned members of the Vietnamese community in the United Kingdom wish to register our concerns regarding the convictions of Viet Hoang Nguyen, Giang Huong Tran and Huong Thu Nguyen, and the extensive publicity concerning trafficking, nail bars and the Vietnamese community that has taken place both during and after their trial in Stafford Crown Court. In recent times our community has faced ever increasing racism and hostility which has caused considerable concern. The myth is being perpetuated that our community as a whole is involved in major trafficking and exploitation and that all Nail Bars are all involved. In fact many in our community are well aware from experience that many illegal immigrants from Vietnam use false claims regarding their age and circumstances to avoid the penalties they would otherwise face. We would ask that the court bear this in mind in dealing with this young family / these innocent people..

Chúng tôi, những người ký kết dưới đây đều là thành viên của Cộng Đồng người Việt Nam tại Vương Quốc Anh. Chúng tôi muốn bày tỏ ý kiến quan ngại về những cáo buộc tội cho Viet Hoang Nguyen, Giang Huong Tran and Huong Thu Nguyen, cũng như sự quan tâm của dư luận gần đây có liên quan đến nạn buôn người, những tiệm làm móng tay và cộng đồng người Việt Nam kể từ khi diễn ra phiên tòa xét xử.
Trong thời gian gần đây, Cộng đồng người Việt chúng tôi đang phải đối mặt với những sự kỳ thị và thái độ thù địch, điều đó đã gây ra rất nhiều người lo lắng. Chính vì bởi sự đồn thổi rằng Cộng đồng người Việt Nam chúng tôi nói chung và cụ thể là những tiệm móng tay nói riêng đều có liên quan, dính líu đến nạn buôn bán người và bóc lột lao động. Nhưng trong thực tế, rất nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi đều biết được rằng hầu hết những người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam đều sử dụng tên và tuổi giả mạo để khai báo nhằm mục đích là tránh bị chiu sự trừng phạt mà họ phải đối diện.
Chúng tôi thực sự mong muốn tòa án hãy lưu ý điều này trong quá trình giải quyết những sự việc của những bị cáo có tên nêu trên.

 Today: Anh is counting on you

Anh Pham needs your help with “UK Courts: Vietnamese community linked to nail bar trafficking / Những tiệm làm móng tay buôn người.”. Join Anh and 1,495 supporters today.