· Aprovar el Català per a la promoció de piulades a través de 'TwitterForBusiness'

· Aprovar el Català per a la promoció de piulades a través de 'TwitterForBusiness'

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Tina Font ha iniciado esta petición dirigida a Twitter, Inc y

· AQUESTA PETICIÓ va dirigida a tots aquells que des de l'any 2016 i anteriors, varen començar a detectar l'absència del Català com a llengua oficial a Twitter, per a portar a terme promoció de diferents formats de contingut.

A l'actualitat, a l'any 2018, Twitter segueix sense contemplar el Català com a Llengua Oficial, tractant-se aquesta segons l'Institut Ramon Llull: de la novena llengua oficial a la Unió Europea en nombre de parlants. Fins i tot per davant d'altres llengues que sí consten com a oficials a Twitter, per a la promoció de contingut, com pot ser el Portuguès; trobant-se dues posicions per sota.

El cas és que, EL QUÈ RECLAMEM ÉS QUE: totes les llengües que són considerades oficials, i que són notablement fortes, caldria que es veiéssin reflectides en una eina que utilitzen milions d'habitants a Catalunya. No només aquelles llengües que esdevenen més imperialistes.

En molts casos, no podem veure'ns identificats en gestions necessàries de publicitat a traves de la nostra xarxa social favorita. Sobretot, si ens referim a promocions discogràfiques; literàries; d'àmbit polític...

Considerem, per defecte, que Twitter INC.: ha d'evolucionar i adaptar-se al nombre de seguidors i d'usuaris catalans que avala la Companyia. Valorant, que no fou fins el 2012, que no s'incorporà el Català com a Llengua en la utilització de la mateixa plataforma. Per tant, CONCLOEM, que el què cal és finalitzar allò que es va començar el 2012 i a l'actualitat no es troba completat.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas